Forum - Forum-tråd: Den betændte ikke politisk korrekte tråd.

Den betændte ikke politisk korrekte tråd.

 • 0

  Hvorfor dælen skulle vi tillade noget, som vi har kæmpet i to hundrede år for at få udryddet gennem oplysning? Er religion virkelig det diplomatiske "get out of jail card", hvor politisk ideologi kan få lov at udvikle intolerance under dække? 

  Der er INTET i sol og måne som tyder på, at islam kan eller vil integrere sig under de demokratiske forhold, som er i de lande, som man opholder sig i i vesteuropa. Som sagt, så er det dokumenteret vidt og bredt i utallige skjult kamera dokumentarer og bekræftet tillige af insidere som Ahmed Akkari, tidligere imam.

  Vi har definitivt problemer i vesten, men de bliver ti-fold værre af, at vi giver islam rum til at praktisere sin intolerance.

  Vi skal tillade islamister, nazister, reaktionære, liberalister, trumpister, putinister, kommunister, identitetister(?!) og alle de andre ekstremistiske holdninger, fordi vi tror på, progressiv frihed er i stand til at konstituere en fredelig fremtid for alle mennesker; når mennesket som samlet civilisation er vokset fra at bruge vreden destruktivt og dermed kan leve i mest mulig frihed. Eller, det er jo min forestilling om utopia...

  Jeg tror ikke, vi bevæger os mod utopia ved med uansvarlig idealisme at være passive overfor vold; jeg tror ikke, vi bevæger os mod utopia ved at harcelere mod den identitetsmarkør, som ekstremisterne deler med de moderate indenfor samme kultur.

  Jeg er absolut for, at vi påpeger problemer, hvor der er problemer, men også at vi giver de (i dette tilfælde) moderate muslimer, som er ligeså afhængige af deres kultur, som vi er af vores, muligheden for at se fordelen ved i første omgang et frihedselskende islam og dernæst en frigørelse fra enhver hindring af frihed.

  Bare fordi moderate muslimer ikke tør gøre oprør mod deres magthavere, betyder det ikke, at de ikke ville gøre oprør, hvis de følte, de havde en reel mulighed. Vi er nødt til at facilitere den mulighed for dem, men gennem følelsen af frihed i stedet for at erstatte den frygt de har for islamiske magthavere med en frygt for sekulære, kristne, demokratiske eller hvad vores vestlige kultur end måtte afbildedes som for dem.

  Et godt eksempel på dette er dansk retsvæsen og ngo'erne i samarbejde med retsvæsenet. I stedet for at samle og opdyrke kriminelle ved at fastholde dem i en kriminel ramme(/fængslet) og bevidsthed, giver vi de kriminelle en mulighed for at vokse ud af deres identitet. Det lykkes slet ikke altid, men 20% afkriminalisering er bedre end ingen, og efterhånden som vi bliver bedre til at forstå resocialiseringen og bliver bedre til at give en alternativ til kriminaliteten som levevej og identitet, jo mere afkriminalisering.

  Samme indsats burde kunne gøres med radikaliserede religiøse og/eller politiske mennesker.

  Men omvendelse er naturligvis lige så langt, sejt et træk som at få eks. monarkiet ud af bevidstheden.

  Muldgraver17-07-18 12:35

 • ★★★★1

  Vi skal tillade islamister, nazister, reaktionære, liberalister, trumpister, putinister, kommunister, identitetister(?!) og alle de andre ekstremistiske holdninger, fordi vi tror på, progressiv frihed er i stand til at konstituere en fredelig fremtid for alle mennesker; når mennesket som samlet civilisation er vokset fra at bruge vreden destruktivt og dermed kan leve i mest mulig frihed. Eller, det er jo min forestilling om utopia...

  Ja, jeg har nu ikke i sinde IKKE at tillade folk at have totalitære idéer og tilslutte sig værdisæt, som er i diametral modsætning til friheds- og rettigheder, som givet i Grundloven eller FNs Menneskerettigheder :)

  Jeg har heller ikke i sinde at se stiltiende til, når en gruppering sætter sig udenfor konceptet "at lave sammen" og er immun overfor oplysning at leve i op til flere generationer i et land med friheder og rettigheder, og samtidig med succes udøver succesfuldt pres mod netop disse værdier. Især ikke når demografien tilsiger, at denne gruppering konstant tager til i andel af den samlede befolkning.

  I Sverige arbejder man med en udsigt på mellem 11 og 30% muslimer i år 2050 

  www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europe-could-more-than-double 

  Vi har som nation gjort en dyd ud af i århundreder at følge oplysning til at imødegå dogmer og værdier, som er friheds- og menneskeretskrænkende og deriblandt selv reformeret kristendommen helt op til vor tid. Derfor skal islam imødegås på præcis samme måde. Dens værdier kritiseres og udstilles på samme måde og samme krav stilles til integration under demokratiets spilleregler.

  Intolerance skal ikke tolereres mere, blot der er tale om udefrakommende, og den skal da slet ikke betegnes som mangfoldig kultur. Jeg ser ingen grund til, at islam - som islam spredes i sin radikale form kloden over pt. - ikke skal behandles ligeså dedikeret i sin intolerance, som vi netop gør det med totalitære ismer, eller med andre dogmatiske religioner og sekter.

  Jeg ser ikke de tegn på, at islam er en entitet, som med tiden lader sig indrullere og inkorporere fredeligt, blot vi tror på vore progressive frihedsmekanismer. Der er 57 islamiske lande og de er alle som én på kant med friheder- og rettigheder. Duksen Indonesien, har nu også påbegyndt vejen til sharia, hårde afstraffelser, kønsdiskrimination, homofobi etc.

  Jeg ser ikke de "moderate muslimer" på barrikaderne. Når man endelig finder dem, som tør stå imod og udtrykke dette og deres håb om et frihedselskende islam, så bliver de behandlet som pariaer og undsagt af de muslimske religiøse samfund. Man så det i Moskeerne Bag Sløret, hvorledes kampen mod integrationen foregår. Man læser det i bøgerne af Ahmed Akkari, som beskriver det samme. Det bekræftes igen over landegrænserne, om det er i lande som Danmark, hvor kritikerne kan høres, eller i lande som Sverige, som netop er funderet til at tro "det bedste om sin næste" og hvor alt nu er løbet løbsk.

  Hvad fik Sverige ud af at være verdens humanistiske duks? At Sverigesdemokraterne nu nærmer sig 30% af stemmerne, trods det, at man har dæmoniseret kritikken og medierne været regeringskontrollerede og censurerende iht. denne dagsorden i årtier. 

  Folk kritiserer højrefløjens fremmarch og fokus på nationalstaten og nægter at se i øjnene, at ingen har næret udviklingen som dem selv, gennem ikke kun at undsige sig kritikken, men tilmed skyde kritikerne injurierende motiver i skoene for at fremsige den.

  Det er heldigvis en taktik, som har fejlet totalt og gudskelov har nu også Socialdemokratiet fundet de vise sten og set endemålet i øjnene, som det første S parti i Europa, som søsterpartierne nu kan finde inspiration hos.

  Lad os se på de sidste 15 års udvikling for Socialdemokratiet:

  1999: "Stuerene, det bliver I aldrig"
  www.stm.dk/_p_7628.html

  2003: "De fremmede knækker Europas socialdemokrater"
  www.b.dk/nationalt/de-fremmede-knaekker-europas-socialdemokrater


  2014: "Globaliseringen tvinger socialdemokraterne i knæ"
  www.altinget.dk/artikel/134746-globaliseringen-tvinger-socialdemokraterne-i-knae

  2016: "Når Socialdemokraterne kæmper for livet, er der ingen grænser"
  www.information.dk/debat/leder/2016/10/naar-socialdemokraterne-kaemper-livet-ingen-graenser

  2018: "Mette Frederiksens udlændingekurs inspirerer søsterpartier"
  www.bt.dk/politik/mette-frederiksens-udlaendingekurs-inspirerer-soesterpartier

  Der er en pris at betale for ikke at ville erkende og håndtere problematikken og den er langt større i de lande, hvor man kører med "best case scenario", hvilket demonterer hypotesen om, at det er "tonen", som skaber problemerne. Tværtimod er det manglen på kritisk tone, som kickstarter en langt værre udvikling.

  Bruce17-07-18 21:35

 • ★★★★0

  Nu pippes der for første gang officielt om muligheden for anlagte skovbrande i Sverige. Ihvertfald fra officiel hold.

  www.friatider.se/sju-anlagda-br-nder-i-arboga-under-natten

  Det er kun fordomsfulde tosser som mig, som stiller spørgsmålstegn ved 80-120 spontant opståede skovbrande Sverige over, ligesom jeg plejer at gøre det med de 10-30 bilbrande dagligt i Danmark.

  Man er blot begyndt at indberette flere brande. Der var ligeså mange i gamle dage og korrigeret for socioøkonomiske forhold kunne selv Kronprinsesse Mary få lyst til at tænde en tændstik ved en rasteplads.

  www.google.dk/search

  Bruce22-07-18 13:24

 • ★★★2

  Nu pippes der for første gang officielt om muligheden for anlagte skovbrande i Sverige. Ihvertfald fra officiel hold.

  www.friatider.se/sju-anlagda-br-nder-i-arboga-under-natten

  Det er kun fordomsfulde tosser som mig, som stiller spørgsmålstegn ved 80-120 spontant opståede skovbrande Sverige over, ligesom jeg plejer at gøre det med de 10-30 bilbrande dagligt i Danmark.

  Man er blot begyndt at indberette flere brande. Der var ligeså mange i gamle dage og korrigeret for socioøkonomiske forhold kunne selv Kronprinsesse Mary få lyst til at tænde en tændstik ved en rasteplads.

  www.google.dk/search

  Jeg forstår ikke hvor du vil hen med det og hvad det i det hele taget har med politik at gøre? Hvad er det for nogle fordomme du hentyder til?

  Problemet et jo, at der er ekstrem tørke og det gør at der ikke skal så meget til. Det kan godt selvantænde under visse omstændigheder. Det samme kan det ved lynnedslag. Det kan også skyldes ubetænksomhed. Foreksempel en der smider et cigaretskod i naturen. Selv sådan noget glasskår eller en flaske kan virke som et forstørrelsesglas og antænde en brand.

  Aranyhajú Nyárszépe23-07-18 23:59

 • ★★★★0

  politiken.dk/udland/art6636637/Sveriges-skovbrande-kan-vare-indtil-

  Bruce24-07-18 07:50

 • ★★★2

  Først linker du til en artikel på svensk og derefter til at artikel der ligger bag en betallingsmur. Du gør det ikke nemt :)

  Nu kan jeg så læse andet sted, at der er tale 15 brande over to dage i byen Arboga. De er alle starten inde for en kilometer, så det er sandsynsynligt at der er tale om samme gerningsperson eller personer.
  Det er altid uhyggeligt med pyromaner og den ekstreme tørke gør det ekstra farligt. Ved dog stadig ikke hvor meget det har med politisk korrekthed at gøre?
  Politiet har selvfølgelig ikke lagt alle kort på bordet, men det er der ofte gode grunde til. Blandt andet er der nogle gange syge mennesker der tilstår noget de ikke har gjort og så er det vigtigt at alle detaljer ikke har været meldt ud til offentligheden.

  www.b.dk/globalt/svensk-politi-efterforsker-adskillige-skovbrande-som-paasat-efter-mistaenkelige

  Aranyhajú Nyárszépe24-07-18 13:08

 • ★★★★1

  I Israel kaldes det økoterror.

  www.b.dk/globalt/oeko-terror-sender-80.000-paa-flugt-hundredevis-af-paasatte-brande

  I Grækenland undersøger man, at tre brande startede samtidigt.

  Al Qaeda magasinet Inspire har tidligere opfordret til forest fire Jihad.

  Lad mig bare sige, at min tiltro til migranter af anden etnisk ikke vestlig herkomst med store muskler, uden børn og kvinder, som lægger til i Grækenland, Italien og Spanien fra ikke flygtningeområder, ikke er så stor.

  Bruce27-07-18 14:54

 • ★★★★0

  Men jeg medgiver, at der findes alternative tænkere derude, som er langt mindre bundet til kausalitet end jeg :-D

  www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52513-okad-invandring-kan-stoppa-branderna/

  Bruce27-07-18 16:19

 • ★★★2

  Men det er der vel ikke nogle beviser for?
  Er der overhovedet nogle islamiske grupper der har taget ansvaret?
  Selv hvis der var nogle der tog ansvaret, skal man tage det med at gram salt, da de jo gerne tager ansvaret for hvad som helst, for at få opmærksomhed.
  Og hvad er det de vil opnå ved det?

  Nu er det ikke kun muslimer der påsætter brande.
  Ham her ligner foreksempel ikke en fra mellemøsten: www.fyens.dk/odense/Kastede-braendbar-vaeske-paa-knastoer-mark-Politiet-efterlyser-knallertkoerer-efter-brandstiftelse/artikel/3272603Det kan også være ubetænksomhed og så går det nemt galt i den her tørke. For eksempel:
  www.fyens.dk/middelfart/Brand-paa-brodaek-opklaret-17-aarig-pige-troede-engangsgrill-gik-ud-af-sig-selv/artikel/3271460
  Selv hvis det er nogle af anden etnisk ikke vestlig herkomst, så betyder det jo ikke at motivet har noget med idelogi at gøre. Det kunne også bare være de er psykisk syge pyromaner.
  Det er lidt nemt bare skyde skylden for alt ting på muslimer og det næste er vel at de også står bag tørken.

  Man må lige slå koldt vand i blodet og se hvad politiet finder frem til.

  Aranyhajú Nyárszépe27-07-18 18:47

 • ★★★0

  Og så lige en anden ting, jeg har observeret.

  Hvis en af anden etnisk herkomst, begår noget kriminelt, så kan man læse på kommentarene at det også er de satans muslimer og kulturberigere.
  Hvis en dansker begår noget kriminelt, så er syntes folk ikke at have det samme behov for at generalisere. Så er det bare personen der en idiot. 

  Hvorfor skriver du entelig også "anden etnisk ikke vestlig herkomst ". Jeg troede netop du argumenterede for at det netop ikke har noget at gøre med race.
  Du ved godt at det ikke er alle vi har fra mellemøsten der er muslimer. Jeg kender da personligt efterhånden selv et par iranere der er ateister.

  Aranyhajú Nyárszépe27-07-18 18:46

 • ★★★★0

  Og så lige en anden ting, jeg har observeret.

  Hvis en af anden etnisk herkomst, begår noget kriminelt, så kan man læse på kommentarene at det også er de satans muslimer og kulturberigere.
  Hvis en dansker begår noget kriminelt, så er syntes folk ikke at have det samme behov for at generalisere. Så er det bare personen der en idiot. 

  Hvorfor skriver du entelig også "anden etnisk ikke vestlig herkomst ". Jeg troede netop du argumenterede for at det netop ikke har noget at gøre med race.
  Du ved godt at det ikke er alle vi har fra mellemøsten der er muslimer. Jeg kender da personligt efterhånden selv et par iranere der er ateister.

  Hov denne tråd havde jeg glemt.

  Når jeg skriver "anden etnisk herkomst end vestlig", så er det fordi, dette er blevet standarden for, hvorledes man kan og må tiltale de grupperinger under ét, som stikker ud i netop statistikkerne, som Indvandrere i Danmark 2018 publikationen. Alle de tidligere betegnelser er blevet gjort politisk ukorrekte og så er dette indtil det udtryk også krænker nogle, the go to word.

  Jeg tænker ikke race mht. dette. Jeg tænker medfølgende kultur, værdier og normer, som kausalitet til fortrædelighederne. Normer, værdier og kultur, som andre sagtens kan tilslutte sig frivilligt på tværs af race og hudfarve og derfor være genstand for præcis samme kritik.

  Bruce10-05-19 16:58

 • ★★★★0

  Nå, Microsoft har lavet en NPC version af Word, som kan lære os alle at blive mere mangfoldige på vores vej mod ensretning. Hvor heldigt. Så har tankepolitiet direkte adgang helt fra børnehaveklassen til at "straighten and strenghten" vores tanker.

  Det har jeg skrevet en "kort fortalt" artikel om.

  www.bourgeois.dk/word-version-npc/

  Bruce10-05-19 17:00

 • ★★★★★★1

  Ville man betegne BLM som militant og i så fald, er det så negativt?

  T. Nielsen 3-07-20 14:51

 • ★★★★1

  Hov! denne tråd har jeg helt misset.

  Læser lige de første 4 sider på et tidspunkt i weekenden :) 

  Åkepool 3-07-20 15:12

 • ★★★★★2

  Ville man betegne BLM som militant og i så fald, er det så negativt?

  Nej, BLM er ikke-voldelig. Men hvad enkelte mennesker under BLM-banneret laver, det er noget andet. Desuden er BLM også decentralt, lidt ligesom Greenpeace, så der kan være stor forskel på de enkelte afdelinger.

  Om det er negativt, hvis det er militant, er vel et holdningsspørgsmål. Nogen går ind for en væbnet revolution, og så er det positivt. Normale mennesker :) - vil dog nok sige, det er negativt. 

  Guldager 3-07-20 15:19

 • ★★★0

  Nej, BLM er ikke-voldelig. Men hvad enkelte mennesker under BLM-banneret laver, det er noget andet. Desuden er BLM også decentralt, lidt ligesom Greenpeace, så der kan være stor forskel på de enkelte afdelinger.

  Om det er negativt, hvis det er militant, er vel et holdningsspørgsmål. Nogen går ind for en væbnet revolution, og så er det positivt. Normale mennesker :) - vil dog nok sige, det er negativt. 

  Det første er jo rigtig nok, men lige en kommentar til det sidste.

  Nogle Revolutionære kommunistiske grupperinger vil som oftest argumenterer for at det er staten (de herskende klasser) der vil ende med at sætte politi og militæret ind imod dem, når revolutionen når det punkt der hedder dobbeltmagt. Det er så at sige ikke fordi de ønsker en voldelig revolution, men de finder at det kan blive nødvendigt at gribe til våben for at forsvare sig.

  Andre grupperinger igen, holder sig ikke tilbage for at bruge terroren som politisk våben, ud fra tankegangen om at målet helliger midlet.

  Aranyhajú Nyárszépe 3-07-20 15:35

 • ★★★★2

  Ville man betegne BLM som militant og i så fald, er det så negativt?

  BLM er sådan en lidt underlig størrelse fordi, at de både er en marxistisk funderet organisation (dette har skaberne bag selv indrømmet) men samtidig også er en bevægelse, der gemmer sig bag bekæmpelse af racisme.

  I og for sig er der demonstranter blandt, som ikke er volldelige og som har hjertet på rette sted og blot vil bekæmpe racisme generelt, men som desværre ikke har sat sig ind i, hvem de støtter og hvad den bagvedliggende organisation - i dette tilfælde BLM - står for og hvad deres endgame egentlig går ud på.

  Flere af dem lader sig desværre rive med af stemningen og lader sig påvirke af de mere aggressive demonstranter -  heriblandt Antifa - som ser vold og hærværk som løsningen på problemerne - eller de problemer BLM påstår der er til stede i samfundet.

  På den måde får folkene bag BLM hurtigt mobiliseret en større hær -også via dem som umiddelbart ikke selv ønsker at agere aggressivt - til at kunne udføre deres beskidte arbejde og dermed via aggressiv opførsel, vold og hærværk at skabe så meget anarki og kaos, at man kan presse de siddende politikere til eksempelvis at nedlægge politiet og ændre på den måde som samfundet i dag er skruet sammen på.

  Alt dette har intet med bekæmpelse af racisme eller at forbedre vilkårene for sorte at gøre men handler udelukkende om ren og skær magt, hvem der sidder på den magt og hvordan den skal bruges overfor det amerikanske folk. Og hvis det stod til de tre skabere af BML plus Antifa blev den magt så udøvet efter en marxistisk orienteret ideologi, hvilket er det man forsøger at trumfe igennem indirekte via de mange demonstrationer.

  Så ja BLM er i mine øjne militant (de er også kraftigt inspireret af Black Power som også var militant) selv om man ikke umiddelbart kan se det fordi, at det foregår på den måde ved at organisationen bl.a udnytter demonstranter til at agerer en slags soldater. Mere åbenlyst foregår det dog ved at samarbejde med Antifa, som i allerhøjeste grad er militant i tanke og handling.

  Og når den bagvedliggende ideologi bag den militante ageren så er dybt rodfæstet i en marxistisk ideologi, hvor der kun er én måde at gøre tingene på i alle henseende, ja så vil jeg klart mene,  at det kun kan ses som værende negativt og ødelæggende for enhvert samfund som værner om individets ret og demokratiet.

  Lige en ekstra tilføjelse:

  Jeg har meget svært ved at forstå, at nogen kan betegne BLM som værende ikke-voldelige, når man har set flere demonstrationer arangeret af BLM, hvor demonstranterne går rundt med skilte og ytrer slogans så som :

  "What do we want? Dead Cops!"

  youtu.be/hqQXmnMr_w8

  Eller :

  "Pigs in a blancet, Fry like bacon!"

  youtu.be/PdAL_-kapQY

  NightHawk 3-07-20 16:05

 • ★★★★★0

  Åke - hvis du går og savner Bruce, så vil du elske denne tråd :D 

  davenport 3-07-20 15:45

 • ★★★★1

  Åke - hvis du går og savner Bruce, så vil du elske denne tråd :D 

  Er det kun i denne tråd han gør sig efterhånden?

  Jeg er bare nysgerrig og skal lige læse op på de første 3-4 sider i løbet af weekenden.

  Åkepool 4-07-20 00:14

 • ★★★★★★0

  Er det kun i denne tråd han gør sig efterhånden?

  Jeg er bare nysgerrig og skal lige læse op på de første 3-4 sider i løbet af weekenden.

  Det er en to år gammel tråd Thomas har gravet op :-)

  Wayne 4-07-20 03:50

 • ★★★1

  Det er en to år gammel tråd Thomas har gravet op :-)

  Gravskænderi!

  Jeg tilkalder myndighederne.

  Essal 4-07-20 08:28

 • ★★★★★★1

  Takker for svar, som fra alle tre er i tråd med de holdninger i normalt udtrykker. Jeg har svært ved at finde ud af hvad jeg skal mene om det der foregår. Måske har jeg ikke brugt tid nok til at sætte mig ind i det. Men de ting jeg får læst, de hælder ofte mere i retning af der Nighthawk skriver. Om det er medierne der fokuserer mest på disse aspekter og tegner et fordrejet billede er muligt. Men jeg synes det hele virker ret anarkistisk og antidemokratisk, godt støttet af det man før i tiden kaldte nyttige idioter. Derfor tror jeg desværre også det er dette billede den almene befolkning sidder tilbage med. Dermed graver man kun grøften større. 

  T. Nielsen 4-07-20 08:49

 • ★★★★★★1

  Det er en to år gammel tråd Thomas har gravet op :-)

  Tænkte den passede bedre;)

  T. Nielsen 4-07-20 08:50

 • ★★★★1

  Det er en to år gammel tråd Thomas har gravet op :-)

  Aah :) 

  Åkepool 4-07-20 17:30

 • ★★★★★★0

  Tænkte den passede bedre;)

  Det gør den ;-)

  Wayne 4-07-20 20:01

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen