Forum - Forum-tråd: Religion, tro & overtro.. En lødig diskussion!

Religion, tro & overtro.. En lødig diskussion!

 • ★★★★★1
  Jeg er med på at man skal være god mod andre, men det behøver vi vel ikke en 2000 år gammel historie om en tømrersøn, der blev sat op på et par pinde, fordi romerne skulle finde en syndebuk til at fortælle os? Det er da almen pli og dannelse. 

  Det har du helt ret i, og det vil jeg heller ikke påstå. Når jeg underviser og udlægger Bibelen i kirken uge efter uge, så er det ikke med den forudsætning, at "alle som ikke tror på Bibelen ikke ved hvad god moral er". Jeg antager hellere, at Gud, som har skabt os alle sammen, også har skabt os med en almen bevidsthed om de mest grundlæggende objektive moralske værdier. Vi ved om disse helt uafhængig af hvad han har skrevet i Bibelen, og pointen med Bibelen er heller ikke først og fremmest at lære os, hvad som er rigtigt og forkert. Pointen med Bibelen er at fortælle historien om, hvordan Gud har arbejdet for at redde den verden, som han har skabt, men som på grund af mennesker er kørt helt af sporet. :) 

  Jeg respekterer jeres syn på tro, fordi jeg tror at i har brug for at støtte jer til det, selvom man jo i dag godt ved, at den slags er helt hen i vejret. Det er helt fint, at man tror på "noget", men for mig er det godt nok vildt.

  Det siges ofte at man tror, fordi man "har brug for noget at støtte sig til", men jeg ser at folk, som er psykisk mere præget og traumatiseret og slået ud end mig (jeg har haft en relativt god barndom og har ikke store psykiske plager, bare nogle småting ;) ), alligevel ikke tror, og måske endda hader kristendommen. Har ateister ofte "daddy issues"? Noget tyder på det, i hvert fald nogle af de mest kendte (Nietsche og Freud).

  Det er imidlertid irrelevant. Hvorfor du tror på noget har ikke noget at gøre med om det er sandt eller ej. Bibelens troværdighed afhænger ikke af min motivation for at tro på den. Det er det som kaldes "the genetic fallacy". Bibelen kan være sand, selv om folk har fuldstændig bullshit grunde til at tro på den. ;) 

  At tænke sig, alt det der lægges i at have et efterliv, når man jo har det her ene liv lige nu. Det er jo komplet spild af tid, og på noget som der ikke er en hujende fis bevis på, gennem tusinder af år. Ikke ét eneste bevis. Intet! 

  To ting jeg lægger mærke til her: 

  1) Kristendommen handler ikke først og fremmest om efterlivet, i hvert fald ikke den kristendom, som Jesus lagde for dagen. Læs evangelierne og se hvor meget han snakker om det som sker efter man er død, og du vil nok blive overrasket. Jesus snakker faktisk næsten ikke om efterlivet. Han snakker om "Guds rige" som noget nærværende og aktuelt. Han snakker om gode nyheder for de fattige. Han går selv rundt og helbreder og hjælper. Jesus er ikke optaget af at "komme i himmelen" (og han bruger aldrig de ord), men er optaget af at "søge Guds rige og Guds retfærdighed", og dette handler faktisk om at se Guds vilje ske på jorden. For eksempel ved at vi elsker vores fjender og tager os af de fremmede (ligesom i historien om den barmhjertige samaritaner).

  Når Kirken så begynder sin historie på Pinsedagen, så ser man at de første kristne går sammen og deler sine penge og sin mad mellem sig. Det vil sige at alle de fattige får tøj og mad. Det er altså i høj grad en social-humanistisk bevægelse, som folk har glæde af lige nu og her. Der er glæde og fællesskab. Og så er der sang og bøn og tilbedelse også, som du nok synes er spild af tid, men uden det havde man ikke fået alt det andet. Jeg tror, at hvis du så denne ægte autentiske kristendom, så ikke en gang du kalde det "spild af tid" :) 

  2) Der er ikke beviser, siger du, og dette er blevet ateisternes mantra, virker det til. Der er ikke beviser for ateisme heller, og så kan man diskutere, hvem som har "burden of proof". Men jeg mener så faktisk at selv om der ikke er beviser i en streng matematisk-videnskabelig forstand, så er der evidens og gode argumenter. Siden vi nu snakkede om Jesus i udgangspunktet, så er der i hvert fald stærke indicer og dermed argumenter for hans opstandelse, historisk set. 

  Lars! 9-06-19 12:04

 • ★★★★★0

  Jeg kan bare ikke forstå, at man sådan kan "shoppe" med de ting der lige passer én, så det har mindst mulig indflydelse på ens daglige liv?

  Det kan jeg heller ikke forstå.

  Man må prøve at forstå Bibelen på en oprigtig måde, også hvis det udfordrer en. Man kan ikke bare bestemme selv og gøre sig til herre over Bibelen. 

  Men min erfaring er så også, at rigtig mange kristne gør netop det - de læser den ikke bare som de har lyst. De er nærmere i samtale med teksten og med Gud i processen og prøver at forstå, hvordan det egentlig er hensigten, at vi skal læse teksten.

  Dette kaldes jo hermeneutik, faglig set, og det er til tider en kompliceret disciplin, men samtidig meget spændende at beskæftige sig med.

  Lars! 9-06-19 12:10

 • ★★★★★0

  Med det sagt, så tror jeg de færreste kristne har læst bibelen. Nu har jeg jo gået på en katolsk skole, så jeg har nok fået læst og påskrevet mere end de fleste. Man bruger vel bare kirken til at komme i til diverse højtider. Så du har jo ret i, at der er mange retninger i kristendommen. Fx. ham kollegaen jeg engang fortalte om. I hans menighed ruller de jo rundt på gulvet og taler i tunger. De virker på mig manisk, endda en form for behagesyge overfor guddommen. (GT-Gud var jo ikke ligefrem særlig barmhjertig - ved ikke om det har noget med hinanden at gøre?)(Han var også westjyde :D )

  Mht. Jesus, så har jeg svært ved at se, at der er indicier på at han er genopstanden? Levet muligvis - men at han er steget til himmels, ved jeg ikke lige hvor man skulle finde beviser på? Hvis han har levet, så har han helt sikkert været en flinker fyr, ingen tvivl om det. Men at tro på helbredelser, vindsurfing uden bræt og den slags er lidt svært for mig. Det ville (for mig) være det samme som at accepterer spøgelser og naturmedicin.

  davenport 9-06-19 15:47

 • ★★★★0

  Det ville (for mig) være det samme som at accepterer spøgelser og naturmedicin.

  Du har ikke set Springsteen kan jeg forstå!

  Bruce 9-06-19 16:33

 • ★★★★★0

  Kun på film, og det beviser jo ikke noget som helst!

  davenport 9-06-19 17:09

 • ★★★★★★0

  Du har ikke set Springsteen kan jeg forstå!

  Haha sådan!

  T. Nielsen 9-06-19 17:11

 • ★★★★★0

  Med det sagt, så tror jeg de færreste kristne har læst bibelen. Nu har jeg jo gået på en katolsk skole, så jeg har nok fået læst og påskrevet mere end de fleste. Man bruger vel bare kirken til at komme i til diverse højtider.

  Hvad er det første baseret på? Mener du de færreste kristne i Danmark har læst hele Bibelen eller læst i Bibelen i det hele taget? Og hvem er "man" i denne sammenhæng? Det kan nok passe på gennemsnitsdanskeren, men passer nok ikke på dem som specifikt vil identificere sig som "kristne", eller hvad tror du?  

  Lars! 9-06-19 18:02

 • ★★★★★1

  Argumenterne for at Jesus stod op for de døde er af en natur, som kræver fordybelse og at man læser sig op på det, så man kan tænke de forskellige aspekter igennem. Det vil sige at det er let at afvise for dem, som ikke er interesseret, og det er svært for dem, som er blevet overbevist om det, at kunne overbevise andre om det, gennem en debat på et Internet-forum som her eller på Facebook. Det bedste som kan gøres er nok at give en grov skitse over hvordan argumenterne ser ud. 

  Hvis man samler hvad historikere er enige om - altså det som bliver betragtet som historiske fakta - og sammenholder dem og spørger "hvad er det mest sandsynlige scenario?" eller "hvad er den bedste historiske hypotese, som kan forklare disse fakta?" - så kommer opstandelsen ud på top.

  Dette argument er blevet kaldt The Minimal Facts Approach og er udviklet af Gary Habermas, en som har forsket på Det Nye Testamente. De fakta han plejer at bruge er disse: 

  - Jesus døde på korset.
  - Disciplene troede 100% på at de så ham i live efter hans død.
  - Paulus gik fra at være fjendtlig indstillet til de kristne til selv at blive deres vigtigste missionær, fordi han troede at han så den opstandne Jesus.
  - Jakob (bror til Jesus) troede ikke på Jesus, mens han levede, men blev leder af kirken i Jerusalem efter hans død.
  - Graven, hvor Jesus havde ligget, var tom.

  Dette er altså fakta, som historikere (både troende og ikke-troende) er enige om, og man kan gå mere ind på dem for at se på, hvorfor historikere er så sikre på dem.

  Det er samtidig fakta, som kræver en forklaring, i hvert fald de sidste fire. Her er historikerens opgave at forklare det som sket: Hvorfor troede disciplene at de havde set ham opstået? Hvorfor blev Paulus omvendt? Hvorfor blev Jakob omvendt? Hvorfor var graven tom? 

  Hvis Jesus opstod, så forklarer det dem og besvarer samtlige spørgsmål.

  Hvis vi derimod ikke tror at han opstod, så har vi brug for en anden god teori, som kan forklare det. Disse teorier fejler på forskellige områder, den ene er mere fjollet end den næste.

  Alt dette kan man gå ind i og diskutere og uddybe, og der findes lange fagbøger om emnet. Man kan dog ikke påstå, at der ikke findes "evidens". Man kan sige at det er "dårlig evidens" ved at argumentere for hvorfor det ikke støtter påstanden, sige at det ikke er overbevisende, men at det ikke findes overhovedet, det synes jeg er ganske urimeligt. Folk som siger sådan har som regel ikke undersøgt sagen på nogen måde.  

  Lars! 9-06-19 18:24

 • ★★★★★1

  Øh, det er altså ikke  fakta, fordi det står i en bog. Det er fakta for dig, fordi det står i en bog du tror på. Jeg har 1½ hyldemeter om UFO-emnet, og fordi Nick Pope har skrevet en bog om emnet, gør det desværre ikke til fakta - bare noget Nick Pope har skrevet.

  Jeg er også nødt til at påpege, at den mest sandsynlige forklaring, nok også er den rigtige. Hvis Jesus lig ikke lå i krypten, så kunne det jo være alt fra gravrøvere, kannibaler, ørkenløver etc., i forhold til at han var genopstået fra de døde. 

  "Disciplene troede 100% på at de så ham i live efter hans død." - eller de så en der lignede ham, ønskede at se ham, opfundet skriv etc.

  At Jesus bror ikke troede på ham, og derefter blev præst, er jo ikke engang et argument. Han valgte bare at begynde at tro på ham. Det gør jo hverken fra eller til...

  Og der var altså mange der døde på korset. Det er ikke engang kristent, da det var en normal straf dengang, indført af en flok italienere med gyldne hjelme med røde fjerkoste på :) I forhold til menneskekroppens form giver et kors god mening som ond afstraffelses-metode. 

  davenport 9-06-19 19:04

 • ★★★2

  Jeg er i det store hele ret enig med Davenport.

  Lige et par bemærkninger.

  Religion virker tillokkende for mennesker der lever en hård og meningsløs tilværelse. For kan man ikke finde mening i det her liv, så kan man altid forsøge at finde mening i religion og tro at man får en chance til et bedre sted.
  Døden kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, men tror at jo bedre mennesker har det, jo mindre har de brug for religion.
  Der er selvfølgelig flere mekanismer på spil. Religion går gerne efter at indoktrinere børn, da det er nemmere. Religion bruger ofte også frygt og magt til at fastholde de troende. Hvis man lever i et samfund hvor mange af ens familie og venner er religiøse, kan der også være frygt for udelukkelse.

  Det er min opfattelse at de fleste der kalder sig kristne, i virkelighed er defacto ateister.
  Mange kommer i kirkerne i forbindelse med begivenheder, fordi det har man altid gjort. Det er så at sige tradition. Derudover, skænker de ikke kristendommen mange tanker. Det er også dem man idag kalder kulturkristne.
  Selvfølgelig er det muligt at jeg tager fejl i min antagelse, men personligt er det meget få personer jeg mødt som jeg vil betegne som rigtige kristne. Jeg bemærker også at mange kirker står tomme meget af tiden. 

  Aranyhajú Nyárszépe10-06-19 11:29

 • ★★★2

  Religion virker tillokkende for mennesker der lever en hård og meningsløs tilværelse. For kan man ikke finde mening i det her liv, så kan man altid forsøge at finde mening i religion og tro at man får en chance til et bedre sted.

  Det er sjovt, du skriver det, for det er netop et klokkerent eksempel på den fejlslutning som jeg og særligt Riqon nævnte overfor. Du kan selvfølgelig tro, at det hænger sammen på den måde personligt, men det er ikke et egentligt argument. Og man kan naturligvis tilsvarende sige, at ateisme er et skalkeskjul for folk, der frygter det ansvar en gudstro implicere, og som derfor i svaghed kryber udenom.

  Det er min opfattelse at de fleste der kalder sig kristne, i virkelighed er defacto ateister.

  Men kan naturligvis have alle mulige mere eller mindre spøjse definitioner på, hvad en kristen er, men der er ikke en klar defineret definition i en luthersk forståelse. Folk kan modtage og miste troen, men man vil ofte se dem som kristne hele tiden. Det er i luthersk forstand ikke en gerning eller en bedrift at være kristen. Det er ikke os, der frelser os selv, det er Gud.

  Jeg kunne i øvrigt lige så vel skrive, at mange ateister i virkeligheden er de facto kristne gennem deres adfærd - hvilket jeg egentlig har indtryk af, at de ofte er.

  Benway10-06-19 12:03

 • ★★★★★1

  Øh, det er altså ikke  fakta, fordi det står i en bog. Det er fakta for dig, fordi det står i en bog du tror på. Jeg har 1½ hyldemeter om UFO-emnet, og fordi Nick Pope har skrevet en bog om emnet, gør det desværre ikke til fakta - bare noget Nick Pope har skrevet.

  2 ting :) 

  1) Jeg siger ikke, at det er et "faktum", at Jesus Kristus er opstået fra de døde.

  Det er selvfølgelig et synspunkt.

  "Fakta" er vel pr. definition det, som vi kan blive enige om, selv om vi i vores tid begynder at sætte spørgsmålstegn ved ting, som vi regner for faktuelle. Det er et faktum at himmelen er blå. Det er også et faktum, at jorden er rund. Når vi har med historiske fakta at gøre, så snakker jeg om de ting, som historikere er enige om. Historikere er ikke enige om, at Jesus stod op fra de døde. Men de er enige om at han levede, at han døde på korset, at disciplene troede de så ham bagefter, at Paulus og Jakob havde en radikal omvendelse bagefter, og at graven må have været tom. 

  Det er ud fra disse at man kan argumentere for at Jesus er stået op fra de døde.

  2) Jeg siger ikke at Jesus er stået op fordi det står i en bog jeg tror på. Det havde jo bare været dum at tro blindt på hvad en bog siger. Nej, jeg siger at Jesus må have stået op fordi det kan bedst forklare de historiske omstændigheder. Der er altså snak om argumenter og sandsynligheder her.

  Når det er sagt, så tror vi alle sammen på ting, som står i bøger. 

  Spørgsmålet er om disse bøger er troværdige. Hvis man skal gå dybere ind i dette, så må man vurdere om forfatteren kan have grund til at lyve eller fordreje sandheden. For eksempel kan man spørge: "Hvad får han ud af det, hvis mange tror på hans version?" Man kan spørge om andre med tilsvarende kompetance eller med kundskab om emnet er enige og se på deres motiver. Her mødes journalistik og historie. 

  Jeg siger ikke at man skal tro blindt på Bibelen, fordi nogen siger at den er hellig eller er fra Gud. Jeg siger at man skal vurdere den litterært og som historisk dokument i første omgang ved at stille de samme spørgsmål til Bibelen, som man ville gøre til enhver anden bog. 

  Når jeg stiller de samme spørgsmål til Koranen, som jeg stiller til Bibelen, så dumper den. Koranen er skrevet af Muhammed for at retfærdiggøre hans politiske magt og for at styrke hans position og autoritet.

  Når jeg stille de samme spørgsmål til Mormons Bog, som jeg stiller til Bibelen, så dumper den. Joseph Smith skrev den for at få anseelse. Han var en løgner og bedrager, kendt som fupmager og svindler allerede før han stiftede Jesu Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige (Mormonerne). 

  Man må have kriterier, og så må man bruge dem konsekvent. Det Nye Testamente vinder på mange af disse kriterier, først og fremmest ved at apostlene ikke vandt noget på det de påstod. De fik hverken sex, magt eller penge. De blev ekskluderet fra synagoger og i nogen tilfælde endda voldelig forfulgt. Alligevel insisterede de på at de havde set Jesus stå op fra de døde. Det er derfor at historikere er enige om, at de må have set ham - også selv om historikere ikke er enige om, hvordan de kunne se ham, når han var død.

  Jeg vil kommentere lidt på noget af det andet du skrev også, men det bliver nok senere :) 

  Lars!10-06-19 12:07

 • ★★★★★1

  Religion virker tillokkende for mennesker der lever en hård og meningsløs tilværelse. For kan man ikke finde mening i det her liv, så kan man altid forsøge at finde mening i religion og tro at man får en chance til et bedre sted.
  Døden kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, men tror at jo bedre mennesker har det, jo mindre har de brug for religion.
  Der er selvfølgelig flere mekanismer på spil. Religion går gerne efter at indoktrinere børn, da det er nemmere. Religion bruger ofte også frygt og magt til at fastholde de troende. Hvis man lever i et samfund hvor mange af ens familie og venner er religiøse, kan der også være frygt for udelukkelse.

  Det er klart at noget, som er meningsfuldt, vil virke tillokkende på dem, som søger mening. Men hvad viser dette egentlig? At der er mening i kristendommen kan næppe bruges som et argument imod dens påstande. 

  Igen er der tale om "the genetic fallacy". Hvorfor folk er tiltrukket af religion er i virkeligheden helt irrelevant for spørgsmålet om hvorvidt religiøse påstande er sande eller falske.

  Desuden kan flere af de ting du siger om religion vendes rundt og bruges om ateisme. Ateister går efter at indoktrinere børn, fordi det er lettere. Mange forbliver ateister af frygt for udelukkelse, fordi familie og venner er ateister. Der er selvfølgelig flere mekanismer på spil - på begge sider. Det er imidlertid ikke relevant for spørgsmålet om hvad som er ret.

  Lars!10-06-19 12:21

 • ★★★2

  Det er sjovt, du skriver det, for det er netop et klokkerent eksempel på den fejlslutning som jeg og særligt Riqon nævnte overfor. Du kan selvfølgelig tro, at det hænger sammen på den måde personligt, men det er ikke et egentligt argument. Og man kan naturligvis tilsvarende sige, at ateisme er et skalkeskjul for folk, der frygter det ansvar en gudstro implicere, og som derfor i svaghed kryber udenom.

  Det var et forsøg på at beskrive hvordan religion fungere, ikke at bevise for eller imod.
  Det er affødt noget Davenport skrev:


  Det er jo bare et udtryk for at vi som mennesker behøver noget at tro på, fordi vi er bange for døden.

  Det mener jeg han har ret i, men det er ikke kun frygten for døden der giver grobund for religion, men menneskelig lidelse generelt. Det kan selvfølgelig være svært at bevise, men syntes man kan se at mennesker der har en hård skæbne har det med at blive meget religiøse. De finder så at sige mening i noget illusorisk, fordi der ikke er mening i deres virkelige verden.

  Dette er tidligere blevet beskrevet af to unghegelianere filosofer Feuerbach og Marx i følgende værker:
  "Kristendommens væsen" (1841) af Ludwig Feuerbach.
  Karl Marx byggede oven på Feuerbach tanker i indledningen til "Kritik af den Hegelske Retsfilosofi" (1844) og Teser om Feuerbach (1844).
  Se eventuelt: www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critique_of_Hegels_Philosophy_of_Right.pdf(engelsk oversættelse. Orginalsproget er tysk og den kan også findes på dansk)

  Sætningen "et skalkeskjul for folk, der frygter det ansvar en gudstro implicere, og som derfor i svaghed kryber udenom." bliver du nød til at uddybe, for jeg tror ikke helt jeg forstår hvad du mener?

  Men kan naturligvis have alle mulige mere eller mindre spøjse definitioner på, hvad en kristen er, men der er ikke en klar defineret definition i en luthersk forståelse. Folk kan modtage og miste troen, men man vil ofte se dem som kristne hele tiden.

  Hvis man ikke skænker religion en tanke og kun deltager i religiøse handlinger grundet tradition, så vil jeg mene at man ikke er kristen. Hvis har givet afkald på religion, så er man heller ikke religiøs.
  Du kan prøve at slå begrevet "kulturkristen" op.

  Det er i luthersk forstand ikke en gerning eller en bedrift at være kristen. Det er ikke os, der frelser os selv, det er Gud.

  Det er lige netop omvendt. Det er mennesker der skaber religion og ikke den anden vej rundt. Det er en spejling i noget illusorisk, der er skabt i menneskets eget billede.
  Gud er noget mennesker har skabt, hvilket også kan ses ved at gud gerne af afbilledet som en gammel hvid mand med et stort skæg.

  Jeg kunne i øvrigt lige så vel skrive, at mange ateister i virkeligheden er de facto kristne gennem deres adfærd - hvilket jeg egentlig har indtryk af, at de ofte er.

  Det må du også gerne uddybe. Er det den klassiske fordom man gerne hører fra kristne, om at det at være et godt og moralsk menneske er noget specielt kristent?

  Det er klart at noget, som er meningsfuldt, vil virke tillokkende på dem, som søger mening. Men hvad viser dette egentlig? At der er mening i kristendommen kan næppe bruges som et argument imod dens påstande. 

  Igen er der tale om "the genetic fallacy". Hvorfor folk er tiltrukket af religion er i virkeligheden helt irrelevant for spørgsmålet om hvorvidt religiøse påstande er sande eller falske.

  Igen, bemærkningen var et forsøg på forklare hvordan religion fungere. Ikke at bevise om religiøse påstande er sande eller falske.

  Desuden kan flere af de ting du siger om religion vendes rundt og bruges om ateisme. Ateister går efter at indoktrinere børn, fordi det er lettere. Mange forbliver ateister af frygt for udelukkelse, fordi familie og venner er ateister. Der er selvfølgelig flere mekanismer på spil - på begge sider. Det er imidlertid ikke relevant for spørgsmålet om hvad som er ret.

  Ateisme er ikke en religion eller en ideologi. Det blot fravær af religion. Ateister er lige så forskellige som mennesker er generelt. De kan have mange forskellige værdier og finde mening i vidt forskellige ting. Det er så at sige det neutrale udgangspunkt.
  Jeg har heller ikke set nogle ateistiske tekster der truer med helvedes pinsler hvis man ikke lever på en bestemt måde.
  Teoretisk kan du godt have ret i at religiøse måske kan føle sig set skævt til. hvis de er i et miljø blandt ateister.
  Syntes bare ikke umiddelbart jeg har hørt at det skulle være særlig udbredt, men man hører oftere om det i forbindelse med religiøse samfund. Jeg ved at Jehovas vidner praktisere det og det samme gør Scientology.

  Aranyhajú Nyárszépe10-06-19 13:55

 • ★★★2

  Det var et forsøg på at beskrive hvordan religion fungere, ikke at bevise for eller imod.

  Fair nok. Man kan jo tro på alle mulige forklaringer. Det er fint, så længe du er bevidst om, at det naturligvis blot er et postulat og ikke beviser noget som helst.

  Sætningen "et skalkeskjul for folk, der frygter det ansvar en gudstro implicere, og som derfor i svaghed kryber udenom." bliver du nød til at uddybe, for jeg tror ikke helt jeg forstår hvad du mener?

  Du skrev, at det var frygt, der er grundlaget for religiøs tro, og så svarede jeg, at dels så er det irrelevant for denne tros sandhed, og dels kan man med samme ret påstå, at folk krybber til ateismen, fordi de frygter, at et religiøst verdensbillede vil sætte dem til ansvar for deres gerninger. Og så er det naturligvis lettere at tro, at der ikke er nogen orden med tingene, og at man derfor slipper udenom.

  Hvis man ikke skænker religion en tanke og kun deltager i religiøse handlinger grundet tradition, så vil jeg mene at man ikke er kristen. Hvis har givet afkald på religion, så er man heller ikke religiøs.
  Du kan prøve at slå begrevet "kulturkristen" op.

  Igen det kommer an på, hvordan man ser på det og definerer det. I ordet kulturkristen indgår der jo naturligvis også ordet kristen.

  Og tak for det utvivlsomt oprigtige og velmente forslag om, at jeg kunne slå "kulturkristen" op. Det er naturligvis et ord, som de fleste teologistuderende aldrig har hørt om. ;)

  Det er lige netop omvendt. Det er mennesker der skaber religion og ikke den anden vej rundt. Det er en spejling i noget illusorisk, der er skabt i menneskets eget billede.
  Gud er noget mennesker har skabt, hvilket også kan ses ved at gud gerne af afbilledet som en gammel hvid mand med et stort skæg.

  Det jeg skrev var, at det netop i luthersk forståelse er Gud, der frelser os og ikke omvendt. Og Gud frelser os ikke fordi, vi er gode, men fordi Gud er god.

  Det du skriver har ikke rigtigt nogen relevans for ovenstående, men at vi forstår Gud gennem et menneskeligt filter er naturligvis uundgåeligt. Hvilket skulle vi ellers forstå ham igennem?

  Det må du også gerne uddybe. Er det den klassiske fordom man gerne hører fra kristne, om at det at være et godt og moralsk menneske er noget specielt kristent?

  Det er mit indtryk, at mange ateister i virkeligheden forudsætter al den orden i universet som deres kristne baggrund giver, men at de ofte ikke er bevidste om det. Det er i øvrigt netop det forhold, som en stor del af Nietzsches forfatterskab handler om.

  Benway10-06-19 15:11

 • ★★★★★★0

  En kærlig opvækst, også i kristendommens tegn, gør jo ingen Gud? Så hvad betydning skulle det have om ateister har et stykke “kristen” som en del af deres habitus og livssyn, som de ikke er bevidste om?

  T. Nielsen10-06-19 15:14

 • ★★★2

  Jeg synes jo generelt det er positivt, hvis man har en kristen indstilling til tilværelse - og så selvom den er beskeden. Det er potentielt langt mere problematisk, hvis man har en ateistisk/materialistisk.

  Benway10-06-19 17:22

 • ★★★★★★1

  Jeg synes jo generelt det er positivt, hvis man har en kristen indstilling til tilværelse - og så selvom den er beskeden. Det er potentielt langt mere problematisk, hvis man har en ateistisk/materialistisk.

  Du får fyret nogle fordomme af må jeg sige. Jeg er ateist, det gør mig ikke til materialist. Kender kristne her på siden, der nok nærmere passer på den beskrivelse;)

  Noget andet, er det næstekærligt og kristent ifølge dig at forbyde kvinder og børn at få abort, selv om de er blevet voldtaget, sådan som kristne vil i USA? Eller er det en særlig afart af kristendommen som du ville undsige? 

  T. Nielsen10-06-19 17:56

 • ★★★★★1

  At være materialistisk udelukker vel ikke et kristent livssyn. Bare man forvalter det materielle fornuftigt? (Fx deler sin heavymusik med hele opgangen :D )

  davenport10-06-19 17:29

 • ★★★0

  Du får fyret nogle fordomme af må jeg sige. Jeg er ateist, det gør mig ikke til materialist. Kender kristne her på siden, der nok nærmere passer på den beskrivelse;)

  Noget andet, er det næstekærligt og kristent ifølge dig at forbyde kvinder og børn at få abort, selv om de er blevet voldtaget, sådan som kristne vil i USA? Eller er det en særlig afart af kristendommen som du ville undsige? 

  Jeg beklager, hvis du føler dig provokeret. Det er ikke min hensigt.

  Når jeg bruger ordet "materialistisk" er det i åndeligt henseende. Altså den tro at der er intet findes, som ikke er materie. Det har ikke noget at gøre med, hvorvidt man kan lide penge og store biler og den slags. :)

  En kristen indstilling er jo ikke en facitliste. Det er læssevis af folk, der mener alt muligt om Gud, som jeg synes er helt forkert. Der er givetvis også tons af ateister, som du nødigt vil sammenlignes med.

  Benway10-06-19 17:38

 • ★★★★★★0

  Jeg beklager, hvis du føler dig provokeret. Det er ikke min hensigt.

  Jamen lige måde da. Derudover så burde du måske spare lidt på dine fordomme og tænke lidt over hvad du skriver;-) Og bare rolig, jeg har gennemskuet dit retoriske tricks her også:-P Så mere provokeret følte jeg mig så heller ikke.

  T. Nielsen10-06-19 17:43

 • ★★★★★★1

  Når jeg bruger ordet "materialistisk" er det i åndeligt henseende. Altså den tro at der er intet findes, som ikke er materie. Det har ikke noget at gøre med, hvorvidt man kan lide penge og store biler og den slags. :)

  Og min påstand var, at man godt kan være åndelig og filosofisk funderet uden at være kristen, tro på gud eller være religiøs. Så jeg tænkte ikke på store biler og mange penge;-)

  T. Nielsen10-06-19 17:46

 • ★★★★★★0

  Der er givetvis også tons af ateister, som du nødigt vil sammenlignes med.

  Det var skam et legitimt spørgsmål, men derudover er ateisme vel ikke en trosretning, men tværtimod en afvisning af selvsamme? Men ja, der er såmænd masser af MENNESKER jeg ikke vil sammenlignes med;-)

  T. Nielsen10-06-19 17:49

 • ★★★0

  Det var skam et legitimt spørgsmål, men derudover er ateisme vel ikke en trosretning, men tværtimod en afvisning af selvsamme?

  Det skulle man mene omend ateisme jo naturligvis er en tro. I dette tilfælde altså en tro på, at der ikke er nogle Gud. Og en sådan tro har selvsagt nogle implikationer for den måde, som vi tænker på.

  De fleste som jeg kender og som ikke er troende omtaler i øvrigt sig selv som "ikke-troende" og sjældent som "ateister". De synes, at ordet ateist i de senere år har fået en lidt kedelig intolerant tone, som de ikke har lyst til at være en del af. Men de har som regel også den indstilling, at de ganske vist ikke selv er troende, men ellers synes at der er meget godt at sige om kirken. Det synes jeg bestemt er sympatisk nok, og det var også min indstilling før i tiden.

  Benway10-06-19 18:17

 • ★★★★★★0

  Ordet ateist har i de senere år fået en lidt kedelig intolerant tone, som de ikke har lyst til at være en del af.

  Pudsigt, for jeg føler faktisk det er kristne fordomme som her der gør mig træt af at blive sat i en sådan kasse og så bliver jeg træt af de mange postulater. Men jeg er naturligvis heller ikke så tæt på varmen som du sikkert er. Jerg er i bund og grund ligeglad med om jeg er at regne for ateist, ikke troende, gammelt røvhul (det dog sandt nok) eller andet.

  Derudover er jeg i bund og grund også ligeglad med hvad folk er, så længe de opfører sig pænt.

  P.S. Mine børn går/skal gå på en kristen skole, så længere rækker mine fordomme mod kristendommen dog alligevel ikke;-P

  T. Nielsen10-06-19 18:18

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen