Over 1000 fra den danske film- og teaterbranche underskriver manifest mod sexkrænkelser

Over 1000 aktører fra alle dele af film- og teaterbranchen i Danmark ønsker efter eget udsagn et endeligt opgør med sexisme, sexchikane, seksuelle krænkelser og overgreb – og har derfor skrevet under på et manifest.

Manifestet er inspireret af den internationale bevægelse under hashtagget #MeToo og #TimesUp og er ifølge en pressemeddelese en reaktion på de godt 500 vidnesbyrd om seksuelle krænkelser og magtmisbrug begået i Danmark på branchens uddannelser og arbejdspladser. Vidnesbyrdene skulle være blevet delt i efteråret 2017 i en hemmelig Facebook-gruppe for kvinder i den danske film- og scenekunstbranche.

#TimesUp-manifestet skulle være blevet formuleret i en Facebook-gruppe med over 1000 kvinder inden for scenekunst og film og er siden blevet delt på de sociale medier og underskrevet af mænd og kvinder fra hele branchen foran og bag scenen og kameraet.

Underskriftindsamlingen pågår stadig og er åben for alle i branchen.

Underskriverne insisterer på et uddannelses- og arbejdsmiljø med tryghed og ligeværd for alle uanset køn. Under sloganet "Det er vores branche. Vores arbejdspladser – vores fælles ansvar" forpligter de sig til selv at arbejde aktivt for en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb ved at foregå et godt eksempel, gribe ind, hvis de er vidner til overgreb, og ved at støtte op om ofrene for krænkelser.

Manifestet lyder:

#TimesUp Danmark

"Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche. En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne. En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker. En kultur, hvor det ikke er ofrene der udskammes, men krænkerne der stilles til ansvar. Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den."

"Vi opfordrer til at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og TV stationer iværksætter tiltag, der vil sikre at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører. Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag. Vi tror på at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn. Vi tror på at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning. Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor krænkelser ikke finder sted og hvor det er normen at sige fra, frem for at tie, hvis man bliver vidne til magtmisbrug af enhver art. Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb. Vi forpligter os til at støtte op om ofrene. Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar."

Kommentarer

Over 1000 fra den danske film- og teaterbranche underskriver manifest mod sexkrænkelser

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen