Moovy - Forumregler

Retningslinjer for brug af forummet

  1. Principielt er det tilladt at diskutere alt, og forummet er som udgangspunkt ikke modereret på nogen måde. Vi tror på, at Moovys brugere selv kan tage ansvar for diskussionerne på siden.
  2. Indlæg fra redaktionens medlemmer eller andre fra Moovy skal altid læses som en personlig holdning på lige fod med andre brugere.
  3. Såfremt moderation af nogen art skulle være nødvendigt, vil det fremgå tydeligt, at vi i det pågældende tilfælde udtaler os på Moovys vegne.
  4. Vi opfordrer alle vores brugere til at bidrage til den gode tone og holde hinanden op på dette. Vi forbeholder os dog retten til at advare, irettesætte eller i yderste instans slette indlæg eller brugere fra siden i tilfælde af: Personangreb, trusler, opfordring til vold eller andre udtalelser, der af redaktionen vurderes som værende i modstrid med dansk lovgivning. Samme sanktioner vil gøre sig gældende for overdrevent groft sprogbrug eller misbrug af forummet til markedsføring (spam).