Forum - Forum-tråd: Den politiske tråd

Den politiske tråd

 • ★★★★5

  Jeg syntes det mest hysteriske ved det her krænkelsesshow, er dem der bliver krænket over at nogle føler sig krænket. Det er jo ligefør de rydder sendefladen for at give taletid til forargede mennesker.

  Nu skal man passe på med at bruge ordet krænket i dets rette kontekst, for der findes stadig ordet kritik. Krænket bruges som regel i forbindelse med, at man føler sig stødt, ydmyget og såret og ordet bliver decideret brugt i sammenhænge, hvor man føler sig religiøst eller følelsesmæssigt er såret. Og at man kalder det krænkelseshysteri sker ud fra, at man - krænkelseshystaderne - selv har valgt at lade det være et spørgsmål om følelser og derfor decideret benytter sig af ordet.

  Den kritik, som tilgår "de krænkede og krænkelseshysteriet" mht. Den Danske Sang er en Ung Blond Pige, sker som følge af en ufattelig strøm af krænkelsessager, som man har kunnet læse i medierne gennem de sidste måneder, som for Danmarks vedkommende ikke mindst har med udviklingen på universiteter og læreanstalter at gøre, inciteret fra USA, hvor man forsøger at skabe safe spaces og advare om indhold i undervisningen / pensum, som er KRÆNKENDE, gennem at indføre trigger warnings.

  Og ja vi snakker HØJERE læreanstalter, hvor folk gennem forskning, og højt til loftet mht. debat og ytringer skal blive "hele mennesker". Nu skal folk altså beskyttes mod at læse eller høre ORD eller lære om normer og værdier, som er funderet i andre tider, under andre normer og værdisæt. Og derved skal vi U-danne en generation, som uvidende skal lære om, HVORDAN det var at leve i andre tider og HVORFOR disse forhold var tilstede, fordi man insisterer på at se verden gennem et politisk korrekt filter, som OGSÅ skal gælde med tilbagevirkende kraft historisk.

  Det er fuldstændig bimmelim. Den Danske Sang er blot ÉN af en lang perlerække af nonsens i den boldgade. Den aktivistiske organisation FRONT på KU, søger decideret at lede efter alt, der kan indeholde en flig af krænkelser PÅ ANDRES VEGNE. Jo da, for vi skal da finde krænkelser før de sker og reagere på den mindste minoritets vegne ud fra den laveste fællesnævnerforståelse af forhold. Det samme som sker i USA med Baby its Cold Outside, hvor man skal skyde folk (fortællerne i historien) motiver i skoen, som de aldrig har haft. Man skal altså altid FORSTÅ mennesker ud fra de værst tænkelige motiver uden hensyn til kontekst, uden hensyn til tiden, uden hensyn til normer. Det kan i MIN verden kun skyldes, at man har en agenda hermed og i min er den tydelig. Det er rendyrket kulturmarxisme, hvor man gennem destruktiv kritik søger at komme vestlige værdier til livs/underminere dem.

  Sjovt, at det skal komme fra det segment, som konstant opfordrer til tolerance og respekt. Når man kommer til et fremmed hus som gæst, så viser man respekt for dem som bor der og begynder ikke pludselig at fortælle dem, hvordan de skal indrette sig og opføre sig. Vi tager ikke ud som danskere i verden og da især ikke til mellemøsten eller andre steder i verden, hvor andre værdier og normer regerer og finkæmmer litteratur, kultur etc. efter indhold, som kan virke krænkende.

  Nogen må have fået en pind meget langt op i anus med kløpulver på, hvis man i den grad skal forstå fortiden gennem brillerne på f.eks. fascisten Tara Skadegaard Thomsen fra FRONT på KU, som decideret angriber pensum fordi det mestendels er skrevet af hvide mænd.

  "10 grunde til ikke at læse filosofi på KU, hvis du ikke er en hvid mand":

  http://frontnu.wixsite.com/home/single-post/2016/04/21/10-grunde-til-ikke-at-l%C3%A6se-filosofi-p%C3%A5-KU-hvis-du-ikke-er-en-hvid-mand

  Man kan jo nærmest ikke tro sine egne øjne og ører, at man decideret retfærdiggør at undsige sig viden, blot denne er undfanget af mennesker med en given hudfarve uden hensyntagen til det kildekritiske islæt for det pågældende pensum.

  Hvad skal vi så? LEDE efter viden, som "har den rette hudfarve"? Fra folk som kalder sig antiracister, har jeg aldrig set retfærdiggjort så meget racisme i det "godes navn".

  Syntes også det virker underligt, at de fleste åbenbart ikke kan se pointen i kritikken af den sang. Om de så er enige eller ej.
  "Den danske sang er en ung blond pige" er skrevet et par år efter genforeningen og er tydelig national romantisk.
  Det er sådan en rest fra ånden fra 1864, hvor Danmark blev et lille land, der var truet på selve sin eksistens og hvor det at dyrke den nationale identitet blev meget vigtigt.

  Jo, jeg kan godt se pointen. At man kritiserer en sang skrevet i 1924 under andre historiske forhold og i en periode med andre værdier ud fra en laveste fællesnævner forståelse af folks motiver dengang. Det nødvendiggør ligesom at man ser bort fra kontekst og tiltror folk det værste, hvis man f.eks. skal kunne misforstå Baby Its Cold Outside som date rape/drug rape. Hvad med Kong Christian stod i røg og damp? Uha, det var jo fra dengang vi var en krigerisk nation, DET må vi hellere fjerne. Så mens vesten gennemgår deres vidensgrundlag og fjerner med lind hånd pga. respekt for minoriteters følelser, så fortsætter de selvsamme minoriteter i deres egne lande med at afsekularisere og dogmatisere iht. religion og kultur som er kønsdiskriminerende, antisemitisk og homofobisk. Jo da, velkommen til Gøgereden


  Men Danmark er ikke længere et lille homogent land, men et multikulturelt samfund, med mange forskellige slags mennesker. Idealet om den blåøjede blonde arier er måske efterhånden noget der hører fortiden til?

  Jo, Danmark ER et homogent land. Det er vi heldigvis mange, som kæmper for, at det forbliver. Det er derfor vi har en sammenhængskraft qua værdier og normer, som binder os sammen og gør os til bl.a. det mest tillidsfulde og mindst korrupte folk i verden. Det er ikke et ideal, som er bygget på ariske racelove af 1935, men på tiden før dette aspekt overhovedet kom "med ind over", hvor folk ikke tillagde det racistiske motiver at beskrive sit eget folks fysiske udseende, som bl.a. var, at mange piger nu engang ER blonde. Sjovt nok har mange brunetter og rødhårede sunget med på sangen uden at være krænket heraf, senest i DR's kor, hvor et alsidigt udsnit af piger sang med uden at incitere til eller tale imod forfølgelse af sig selv.


  De fleste af os kender nok sangen fra barnsben og har ikke tænkt nærmere over den, men kan da godt forstå af udefrakommende der hører sangen første gang, måske kan stoppe op og tænke, hvad går det her ud på?

  Hvis de stopper op og tænker, hvad det her går ud på, skyldes det måske, at de har fået et godt incitiment hertil fra tosser som FRONT på KU, som nok skal fortælle dem, hvor de kan finde krænkelser, som de skal føle sig stødt over.


  Jeg ser ikke den her tildens som noget der nødvendigvis er negativt, men måske nærmere som at man i nogle miljøer gerne vil være inkluderende og rummelige. Og så derfor forsøger at tage hensyn, der måske nogle gange overdrives lidt. Universiteter skal jo også rumme og give plads til mange forskellige slags mennesker.

  Der er rummelighed og plads også uden at skulle give afkald på ens historie og kultur og traditioner og normer. Det hedder rent faktisk tolerance og er den tolerance man tager ud i verden med, når man møder andre mennesker på deres hjemmebane. Især når man får lært, at der er noget, som hedder kontekst og historie, så kan man "forstå gennem øjnene på en anden tid". Det kræver viden og oplysning, i modsætning til, hvad f.eks. FRONT ønsker. At man IKKE får den viden, men undsiger sig den og blot forstår alt iht. at min tiltror mænd at være nogle svin, blot de er hvide og at den viden de kildekritisk måtte have kommet til, brændes på det selvsamme bogbål vi så godt kender fra 30'ernes Tyskland.

  Det er morsomt at se mennesker argumentere for tilstande som utvivlsomt er indgangen til de dystopiske fortællinger af Huxley, Orwell, Bradbury og Kafka også tror de er antifascister. Alligevel har vi nu en værdikamp på newspeak, på ord. På en kriminalisering af bl.a. historie.

  Nu er jeg for ung til kunne huske 70- og 80'erne særlig godt, men det er min klare opfattelse at intolerance og racisme har været stærkt stigende i de sidste par år. Hele tonen i debatten er efterhånden bundrådden, men mange lægger ikke mærke til det længere, fordi de er blevet vant til det. Hvad der var uhørt at sige for bare 10 år siden, er der ingen der løfter et øjenbryn over idag.
  Og det er ikke kun på Facebook. Jeg ser det også i min dagligdag. Specielt muslimer hader man som pesten herude.

  Sjovt, som den part, som mener, at tonen er rådden altid kun finder den det sted, man selektivt leder.

  Når nogle klager over "tonen", så er det som oftest "på rygraden" og uden at have kildekritik og faktualitet in mente. Jeg medgiver gerne, at der ER racistiske tosser på højrefløjen, som der er de selvsamme regressive på venstrefløjen. Der er blot ikke mange i det segment JEG tilhører. Der behøver man ikke at ty til uintelligente kritik funderet i racistiske fordomme. Der har vi "a shitload" af fakta til vor rådighed om, hvordan det går med konsekvenserne af indvandring, islam og integration og det er denne vi bruger, når vi f.eks. skal forklare, HVORFOR vi hader islam (jeg skal give eksempler på denne fakta herunder). Og ja, jeg HADER islam, som jeg hader alle totalitære ideologier som nazisme, kommunisme. Islam er nemlig også en politisk ideologi som har elementerne kønsdiskriminering, social kontrol, kønssegregering, homofobi og jødehad dybt i sig. Jeg hader ikke muslimer, men ideologien.

  Men jeg har formuleret mig langt mere detaljeret herom, om tonen, om offerkulturen og krænkelser i nedenstående to artikler, så dem vil jeg blot smide ind, fordi de også indbefatter en masse fakta.

  Bruce21-12-18 11:04

 • ★★★★4

  OM OFFERKULTUREN

  Hun synes også, det er godt, at en underviser på en anden videregående uddannelse gjorde indsigelser imod, at der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige", fordi den ansatte, som er brun, følte sig krænket.

  Sådan kan man læse i en artikel i Kristelig-Dagblad om Tare Skadegaard Thorsen, som er medstrifter af organisationen Front, som bl.a. har gjort det til sit levebrød at holde øje med krænkelser på højrere læreranstalter.

  Front hørte man om i 2016, som en aktiv studenterforening på KU, som "kæmper mod et for hvidt pensum, for mange mandlige undervisere og generel diskrimination".

  uniavisen.dk/kraenkende-foelelsesdiktatur/

  Man advokerer altså for omvendt bevisbyrde, hvor der generaliseres om og ikke mindst MOD mennesker, alene på baggrund af køn og hudfarve.

  Fortæl mig lige engang, hvor vi også tidligere har hørt om den slags?

  Sydstaterne i USA, apartheid i Sydafrika, Hizb-ut-tahrir møder i Nørrebrohallen. Det er nu blevet det nye sort - uha hr. ambassadør, det var skam ikke meningen at krænke med den farvekode - på KU, i et miljø vi kalder "højere læreanstalt".

  I tolerancens navn, retfærdiggøres og kvalitetssikres racisme og kønsdiskrimination påny. Legitimiteten kan åbenbart godt forstås fra et matriarkalsk, kulturmarxistisk udsyn.

  Umiddelbart lyder det mere henad at være den lukkede afdeling på hedengange Ebberødgård, men dengang havde man ikke sat navn på "gummiceller", som i dag lyder det mindre krænkede navn, et "safe space".

  Men lad os træde et skridt tilbage og tale om problemet, sådan helt generelt og hvorfor denne nye fascistiske ideologi vinder frem med især venstrefløjens accept.

  Hver evig eneste dag, hører og læser vi om tidens store ideologi. Offerkulturen.

  Om krænkede ofre, som succesfuldt får spredt budskaber om "dagens krænkelse" i aviser og på sociale medier.

  Ingen landvinding - udi at føle sig stødt på følelser - er for lille for det, som må være verdens psykologisk set mest tyndhudede generation, fostret af først curlingforældre og siden et uddannelsessystem, som har fået italesat alt maskulint som ondskaben selv, fra det øjeblik en knægt første dag i vuggestuen får lyst til at samle et stk. legetøj op.

  Sid stille. Råb ikke. Slå ikke. Er tøjet ikke kønsneutralt nok? Er legetøjet ikke kønsneutralt nok?

  Identitet er blevet tidens forenede samlingspunkt for en venstrefløj, som har skiftet værdikampens slagmark mod borgerlige værdier ud med fokus på køn, etnicitet og sprog.

  Tænk hvad mennesker må udholde af ondskab, når folk iklæder sig tøj, får frisurer, danser på en måde, eller synger musik i en genre, som har et kulturelt ophav i en minoritetskultur?

  Tænk hvad sproget ikke indeholder af ondskab, når der ikke er ord eller toiletter nok til at tiltale og favne de, som måtte føle sig som en af de mellemliggende 56 køn af mand og kvinde?

  Tænk hvor ondt det er, når ægte transseksuelle ikke får rollen som transseksuel i en given film? At skuespillere på film lader som om, de er noget de ikke er?

  Tænk hvor ond historie er, når man kan støde på ord og handlinger fra en given fortid, som ikke svarer overens med de værdier vi har i dag?

  Tænk hvor ond kunst er, når Michelangelo og Rafaels skulpturer, når malerier af Rubens og Rembrandt og julesange fra 40'erne sexistisk, patriarkalsk og indiskutabelt og underbevidst, legitimerer en voldtægtskultur.

  Undtagelsen er dog, at selvsamme krænkelser ser ud tll at kvalitetssikres, hvis disse i stedet udgår fra minoriteters kultur.

  Løsningen er blevet, at vi censurerer ord, bøger, malerier, film og kunst i alle dens afskygninger, når nogle måtte føle sig stødt. At vi fjerner alle spor - statuer og buster og omdøber vejnavne - efter personer som i andre tidsaldre, har begået den dødssynd at agere iht. værdier og normer, som var optimerede iht. deres samtid og ikke vores.

  For hvad kan vi dog tillade os at udsætte børn og unge for?

  Ihvertfald ikke forventninger om, at de henholder sig til de spilleregler for oplysning og dannelse, som har været gældende siden oplysningstiden så dagens lys.

  At kildekritik er gud.

  At man lærer sig at forstå i relation til en kontekst. At historie forstås iht. datidens normer og det således ikke er krænkende at lære om forhold, som i dag anses som værende kritisable, men som man engang betragtede anderledes. Hvorledes skal vi ellers tage århundreders implicitte klogskab i citatet ...

  "De, som ikke husker fortiden, er dømt til at gentage den".

  .... for pålydende? Herpå hviler hele fundamentet for vestlig civilisations evolution. For oplysning.

  Kommentarspor over den ufattelige eksponering af offer- og krænkelseskulturens utallige eksempler i aviser og på sociale medier, er fyldt til randen i disse dage med - hvad som også burde være den rette fællesnævner for fornuftig respons - utilsløret hån.

  Det er nærmest kun satire og kulsort humor, som kan holde rationelle menneskers tro på fremtiden oppe, for mens antallet af tilhængere af offerkultur synes at vokse, aftager den sunde fornuft tilsvarende fra medier og magthavere, som har platformen til at undsige sig offerkortets udbredelse og dens legitimitet, men mærkværdigvis undlader det.

  Man bliver faktisk lidt krænket!

  Bruce21-12-18 10:58

 • ★★★★4

  Men lad os starte fra en ende af.

  DET MINDER OM TYSKLAND I 30'ERNE

  Jeg beklager, men det er ganske enkelt umuligt at forfatte sig i korthed, hvis man seriøst vil forsøge at forholde sig til, hvorledes debatten vedr. indvandring, migration og islam foregår i Danmark anno 2018.

  Denne artikel blev skrevet med udgangspunkt i Caroline Magdalene Meyers (CMM, Alternativet) interview i Radio 24/7, hvor man forsøgte at få hende til at forklare, hvad hun mente med udsagnet ”det minder om retorikken i Tyskland i 30’erne”.

  Når vi snakker "tonen i debatten", så tænker man med det samme på "de onde på højrefløjen", men der er mange måder, at køre en modbydelig tone og centrum- venstrefløjens måde, er på ingen måde bedre.

  Med udsagnet forsøgte hun sig med en meget accepteret centrum- venstrefløjsfinte udi at debattere de nævnte store samfundsspørgsmål, nemlig at drage en parallel fra regeringens førte politik til nazismen. Kært barn har mange navne og denne finte kendes også som Godwin’s lov, at desto længere en debat kører, desto mere øges sandsynligheden for, at nogen vil sammenligne nogen eller noget med Hitler. Også kaldet Hitlerkortet eller den fine latinske omskrivning, Reductio ad Hitlerium.

  Det er en finte, man ikke skal kimse ad, for det er rent faktisk én af centrum- venstrefløjens største aktiver udi overhovedet at være i stand til at debattere indvandring, migration og islam på empiriske vilkår, dvs. hvor fakta fremdrages af modparten i form af statistikker eller anden objektiv og saglig dokumentation.

  Man formulerer sig ikke så kluntet og utilsløret med sine hentydninger vedr. Hitler og nazismeparalleller, som man gjorde tidligere i årene omkring årtusindskiftet, hvor kulturradikale ikoner som Klaus Rifbjerg og Carsten Jensen med held kunne få den ulmende debat til at dø ud, bl.a med følgende retorik i Information fra den 30. juni 2009.-

  ” Et parti syd for grænsen havde i 12 år en tilsvarende politik. Indtil det hele endte i støv og aske med 50 millioner døde, heraf seks millioner jøder i dertil indrettede KZ-lejre.”

  Formanden for CD, Peter Duetoft udtalte i 2000:

  ” Hitler og Pia Kjærsgaard er to alen ud af et stykke. Jeg siger ikke, at hun er nazist, men hun har den samme holdning med at dele befolkningen op i over- og undermennesker, som Hitler havde”.

  Eller hvad med kulturanmelder Klaus Rothstein fra Weekendavisen som sagde at DF’s vælgere er præcis lige så slemme som de tyske nazister, da de satte ild på jødisk ejendom under Krystalnatten.

  Eller hvad med Informations David Rehlings latrinære giftighed om Pia Kjærsgaard som “det monster, der har glammet i familien Danmarks stuer...og tilmed spredt sin nødtørft”.

  Jo, listen er lang, når vi tager et tilbageblik på de retoriske infamiteter fra den stuerene del af det politiske spektrum, når der skal debatteres indvandring, integration og islam. Man kan læse Geoffrey Cains gennemgang i denne artikel fra Information:

  https://www.information.dk/debat/2010/05/braend-heksen

  Og fortsatte med eksempler på ”den gode tone” her:

  https://www.trykkefrihed.dk/ramt-af-de-stuerenes-had.htm

  Men nok om det.

  Som sagt formulerer CMM sig ikke så kluntet og utilsløret med sine hentydninger.

  Udskamningernes tid er, i modsætning til i Sverige, et overstået kapitel. Vi i den borgerlige fløj tager nu tyren ved hornene (beklager det ondskabsfulde citat mod dyr, kære veganere) og bruger nu efter en Jordan B Petersonsk skabelon tid på at dissekere hensigten med disse forsøg på paralleller og til syvende og sidst udstille dem for deres historieløshed og fravær af empiri.

  Det gik heller ikke ”skide godt” for CMM i interviewet, som i afslutningsminuttet måtte strække våben og erkende, at hun ikke lige kunne komme på eksempler, som understøttede sine groft injurierende og historieuvidende anklager.

  Siden har debatten kørt livligt i Radio 24//7s kommentarspor til interviewet. Der har været spæde forsøg på at gribe efter halmstrå og erklære sig enig i CMMs postulat, uden nogle dog er kommet nærmere på at eksemplificere analogierne, man så inderligt ønsker sig er sande.

  Den mest brugte variant for at levere empiri for CMM har været at referere til kilder og dermed håbe på, at refereringen alene på baggrund af navnet på kildens forfatter eller titel, ville afstedkomme så næsegrus en beundring for så argumentationsrigt et genmæle, at alle kritikere ville forstumme og i koncensusrus løbe sine holdningsmæssige fjender i møde ved Elbens bred og udveksle cigaretter og anekdoter.

  Nu er der blot lige det, at enhver kan linke til f.eks. Krig og Fred og frejdigt erklære "bare se, hvad Tolstoj skrev og mente" og så håbe, at den hellige kausalitet ville være - om ikke velforvaret - så dog, at hele bogens kontekst iht. det diskuterede, ville fremstå som en himmelsk åbenbaring.

  Men - hvis vi går ud fra, at vi som samfund befinder os i en lige nedarvet evolutionslinie af oplysningstidens begyndelse - så er det bare ikke sådan klaveret spiller, når man debatterer.

  At ytre "det minder lidt om retorikken i 30'erne", er så simplistisk et postulat, at det ikke kun tangerer, men transcenderer hån mod almen sund fornuft.

  Når noget "minder om" i relation til analogier mellem to perioder separeret af tid, så må man altså i saglighedens tjeneste lige gøre sig minimum af umage med at genkalde sig datidens kontekst.

  HVAD er sammenligneligt mellem nazisternes retorik overfor jøderne i 30'erne og regeringens ytringer i migrations- og flygtningedebatten anno 2018?

  HVAD er sammenligneligt mellem at placere 70 mennesker på tålt ophold, som ikke har fået asyl, er dokumenterbart kriminelle og skaber utryghed i de lokalsamfund de befinder sig i nærheden af, sammenlignet med millioner af jøder, som placeres i indelukkede bydele kaldet ghettoer.

  For at sammenligne må vi lige etablere, hvilke forhold jøderne måtte leve under i Tyskland i 30’erne, samt hvilken politisk virkelighed, som var gældende mht. magtstruktur og lovgivning. Derudover må vi beskrive, hvorledes jøderne som folk, kulturelt som religiøst, gebærdede sig overfor sine medmennesker. Det samme før sig gældende for flygtninge og migranter og for den politiske virkelighed i Danmark anno 2018.

  Hvis man IKKE vil erkende, at ovenstående er faktorer, som er fuldkommen essentielle for at analogisere over retorik i forskellige tidsperioder og under forskellige vilkår, så er man mere end velkommen til at stoppe her, for så evner man ikke at forstå og forklare forhold ifht. sin samtid, ifh. andre værdier, andre normer og ikke mindst, andre vilkår.

  Paralleller er komplekse ligninger og skal ikke blot nære en pøbels behov for et konkludere et laveste fællesnævner udfald, som tilfældigvis også har sammenfald med ens politiske udsyn.

  Jøderne har altid været et forfulgt folk i Europa og med nazisternes succesfulde indtog, blev hadet gjort til et racistisk-biologisk problem. En antisemitisme, som blev nedfældet i Nürnberg-racelovene af 1935. Jøderne blev systematisk forfulgt pga. deres race. Få var som jøderne så integrerede, veluddannede, arbejdssomme og succesrige. Trods en anden kultur, anden religion og anden levevis, har jøderne til hver en tid integreret sig som borgere under hensyn til landets lovgivning. Depressionen i 1929 pga Wall Street ramte Tyskland hårdt pga. landets krigsgæld fra 1. verdenskrig. Nu skulle gælden indfries og landet blev ramt af en inflation uden lige. Arbejdsløsheden steg til 30% og befolkningen blev mere lydhør for nazisternes letkøbte ”det er jødernes skyld”, med henvisning til, at de profiterede på tyskerne fordi de var dygtige og også tjente penge i dårlige tider.

  Hvor kom retorikken så fra mod jøderne? Selvfølgelig fra Hitlers bog Mein Kampf, skrevet i Landsberg fængslet i 1924. Den blev videreudviklet af Joseph Goebbels, som også blev propaganda minister efter valgsejren i 1932. En propaganda som førte til den forfærdelige film ”Jud Süss” og den såkaldte dokumentar ”Der Ewige Jude”, som fremstillede jøder som nærmest genetiske monstre. Hele Tyskland var under nazistregimets magt og således også medier, hvori hetzen af jøder fortsatte. Ikke kun i nazisternes egne aviser ”Der Stürmer” og ”Völkischer Beobachter”. Indoktrineringen startede allerede i skolerne og i ungdomsbevægelsen Hitlerjugend, hvor hadet til jøder blev grundlagt.

  Det var ikke en tid med pluralisme. Med demokratiske friheder og rettigheder. Med kildekritik. Det var et flere år langt projekt med et diktaturs fulde magtmuligheder til at italesætte, hvad der senere blev til Holocaust, den deciderede fysiske udslettelse af et helt folk.

  Hvad så med Danmark og flygtningene?

  Jo, ser du!

  I Danmark har vi ikke noget diktatur. Vi har parlamentarisme. Vi har en grundlov, som beskytter individets friheder og rettigheder, deriblandt ytringsfriheden. Ytringsfriheden er ikke absolut, men står til ansvar for straffe- og injurielovgivningen. Således kan man ikke bare udtale sig groft om andre.

  ”Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

  Man kan også blive idømt straf for ringeagtsytringer, men det sker sjældent. Det kan både Klaus Rifbjerg og Mogens Camre være glade for.

  Så har vi en racismeparagraf, som blev udformet i 1939 for at beskytte jøderne:

  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

  Mogens Camre sammenlignede muslimer med Hitler

  "Om jødernes situation i Europa: Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen."

  og blev dømt for racisme. Jesper Langballe blev dømt for at sige, at muslimske fædre slår deres døtre.

  Rune Engelbreth Larsen var et kendt ansigt i debatten i 2000’erne, og udgav det humanistiske tidsskrift Faklen i en årrække. Han begik dette forsøg på at sammenligne nazistisk retorik med danske politikeres retorik.

  http://www.humanisme.dk/artikler/art07000.php?fbclid=IwAR0g_ZCLtHmpG5LdpsDcA3LErZNmUxMrOHxvGBZ37Z4UFK72L154wTBGst4

  Og uomtvisteligt er der tale om flere udsagn, som er forrykte

  Mogens Glistrup (stifter og leder af Fremskridtspartiet): "Selvfølgelig er jeg racist – det er alle gode danskere. Enten er man racist, eller også er man landsforræder."

  Den danske forening: "Lad det blive et nationalt bud, at ingen ordentlig dansker sætter sine ben i ukrudtsbutikkerne."

  Og der er sammenligninger som er forrykte

  Adolf Hitler: "Verden er ikke til for fejge folk."
  Ole Hasselbalch: "… verden tilhører slet ikke dem, der ikke tør. Verden tilhører de aktive, dem, der vil!"

  Hvad vil man dog opnå ved at forsøge at kriminalisere ordstillinger, som ligner hinanden, men som i den kontekst de er skrevet, er fuldkommen anderledes ment?

  Redaktøren Tom Jensen hos Berlingske, gik decideret ud og gendrev det han kaldte ”Den Rune Engelbrethske Metode”, som han beskrev således:

  ”Den handler om uafladeligt og messende at sammenligne dagens Danmark med 30ernes Tyskland, trække nazi-kortet i den ene eller den anden anledning og helt grundlæggende fastholde den påstand, at VKO-flertallet i Danmark, og i særdeleshed Dansk Folkeparti, er at ligne med en totalitær bevægelse.”

  Derefter gennemgår Tom Jensen Rune Engelbreths eksempler, hvor han ser nazisme overalt, et efter et og udstiller med al tydelighed en mand, som vist kan siges at være en kende paranoid.

  Men nyd selv miseren:

  https://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2010/04/29/den-rune-engelbrechtske-metode/

  Hvad så med Danmark og flygtningene – del 2?

  Men hvad så med regeringens retorik, Lindholm? Og hvad med flygtningene?

  Ok, lad os kigge på elefanten i rummet. Flygtningene. Er de ikke bare de nye jøder? Og dermed vel muslimerne, eftersom hovedparten af flygtninge kommer fra de såkaldt MENA (Mellemøsten/Nordafrika) lande, hvor folk er overvejende muslimer.

  For det første bor flygtningene/migranterne ikke – som jøderne, i Europa. Jøderne var statsborgere og en del af den såkaldte sammenhængskraft, som fik de europæiske demokratier til at virke, eftersom de integrerede sig under hensyntagen til de europæiske landes lovgivninger.

  Migranterne/flygtninge som kommer til Danmark medbringer en kultur, som er funderet i en religion, som værdi- og normmæssigt er væsensforskellig fra jøders. Hvor jøderne integrerer sig og bliver en del af sammenhængskraften i de lande de befinder sig i, viser alle statistikker og analyser samstemmende for de europæiske lande, hvortil migrationen går, at kriminalitet, grov vold, drab, hærværk, trusler og voldtægter stiger.

  Danmarks Statistik har publikationen ”Indvandrere i Danmark”, som udgives hvert år og kontinuerligt for hvert nyt år, tager den grove vold og voldtægterne til i størrelse.

  2017:
  https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20705

  2018:
  https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29445

  Jeg inddrager Sverige, for her har man oplevet en langt større migration end Danmark, hvorfor problemerne her er langt lettere at se den katastrofale effekt af, for der vil Danmark utvivlsomt ende, hvis vi fortsætter en demografisk udvikling, som gør, at befolkningsandelen af muslimer fortsætter med at tage til i samme tempo som nu.

  De sidste 10 år er Danmarks befolkning vokset med 300.020 personer. 9% har dansk oprindelse. 52% ikke vestlig, 154.590.

  Så lad os kigge på, hvor Sverige er endt:

  42 af 43 gruppevoldtægter er begået af ikke etniske svenskere
  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/qs/de-ar-mannen-som-valdtar-tillsammans/

  112 drenge og mænd dømt for gruppevoldtægter. 82 af 112 fra udlandet
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLKwKR/unik-granskning-112-pojkar-och-man-domda-for-gruppvaldtakt

  Hvert år laver BRÅ i Sverige en National Tryghedsundersøgelse
  https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html

  I aldersgruppen 16-24 år blev 34% af alle kvinder udsat for et seksuelt overgreb i 2017.

  58% af dømte voldtægtsforbryder udenlandske
  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-kartlaggning-av-valdtaktsdomar-58-procent-av-de-domda-fodda-utomlands

  Selv de mest censurdrevne aviser beder nu om, at etnicitet skal kortlægges for forbrydelser, hvilket Sverige har undsagt sig siden 2005
  https://www.expressen.se/ledare/bra-borde-kartlagga-harkomst-for-alla-brott/

  I Danmark har vi desuden haft glæden ved Muhammedtegningerne. De medførte senere den glade omstændighed, at imamen Ahmed Akkari, som var en medvirkende faktor til eskaleringen af konflikten, skrev bogen ”Min Afsked med Islamismen”, hvor han forklarede, hvad der foregik i moskeer og friskoler af radikalisering. Det blev i øvrigt bekræftet i skjult kamera dokumentaren ”Moskeerne Bag Sløret”. Der var også dokumentaren ”Oprør fra Ghettoen”, hvor man så den udbredte sociale kontrol, som finder sted i de muslimske miljøer.

  Der er masser i samme boldgade, dokumentarerne Undercover Mosques i England, som understøtter samme udvikling med en enorm potentiel radikalisering, hvor MI6 estimerede, at 2000 moskeer var udklækningsanstalter for radikalisme

  Undercover Mosques
  https://vimeo.com/19598947

  Undercover Mosques The Return
  https://www.youtube.com/watch?v=3WgVa3VRFb4

  Derudover har vi den tyske tænketank WZB (understøttet af EU) og deres undersøgelse af sharia i Europa, hvorledes muslimer bliver stadigt mere fundamentalistiske i deres tro og flere og flere vil vælge sharia fremfor demokrati:

  https://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread

  En fortælling som også understøttes af det tyrkiske valg sidste år, hvor majoriteten af den tyrkiske befolkning i Danmark og Tyskland stemte på Erdogan, som fængsler journalister og stækker ytringsfriheden og gør landet stadigt mere islamistisk.

  ”Erdogan fik klart flertal blandt tyrkere i Danmark”
  https://www.berlingske.dk/internationalt/erdogan-fik-klart-flertal-blandt-tyrkere-i-danmark

  ”Her fik Erdogan større støtte end i Tyrkiet: »De afviser vores liberale demokrati”
  https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE10711381/her-fik-erdogan-stoerre-stoette-end-i-tyrkiet-de-afviser-vores-liberale-demokrati/

  Her en en meget kontroversiel dokumentation over seksualforbrydelser i Sverige. Den er fremkommet gennem aktindsigt i alle domsafsigelser ved Sveriges Tingsrätter. Bl.a. er 95.6% af alle overfaldsvoldtægter begået af udlændinge
  https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/11/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v4.pdf

  Men hvor vil jeg hen med dette?

  Ren og skær KONTEKST, når kritikere af indvandring, flygtning og islam vover at tage ord i deres mund, som taler imod at tage flere flygtninge eller migranter og især fra muslimske lande.

  Og ren og skær EMPIRI!

  At den retorik, som udgår fra danske politikere og regerigen ifbm. flygtninge, migranter og islam ikke er funderet i statssponsoreret had, som i Tyskland i 30’erne, men er funderet af empiri, statistikker og skåret ud i sten konsekvenser af at demografien ændrer sig på en måde, så en befolkningsgruppe med en stor andel af ”ikke-villige-til-at-lade-sig-integrere-under-vestlige-forhold-og-i-respekt-for-vestlige-værdier-og-normer” inducerer katastrofale konsekvenser for den almene borgers tryghed og sikkerhed.

  Den danske retorik fra politikere og regering er simpelthed funderet i almen sund fornuft og en kritisk tone overfor kritisable forhold. Man agerer rationelt på empiri og på fakta.

  For humanister BURDE dette incitere jubelstemning, for i den engelske definition af humanismebegrebet kan man læse følgende:

  ” Humanism is a philosophical and ethical stance that emphasizes the value and agency of human beings, individually and collectively, and generally prefers critical thinking and evidence (rationalism and empiricism) over acceptance of dogma or superstition.”

  Så du det kære læser?

  PREFERS CRITICAL THINKING AND EVIDENCE (RATIONALISM AND EMPIRICISM)

  Ja, jeg beklager mange gange, men humanisme BURDE ikke være en følelsespornokonkurrence, hvor noget ”minder om”, men hvor man går kritisk til værks og forholder sig til evidens.

  Hvad så med ghettoerne og Lindholm?

  Games, must we?
  - James Mason – North By Northwest

  Ok, hvis ovenstående ikke var nok, så lad os afslutte med ghettoerne. I ved godt, at jøderne blev flyttet til ghettoer, indhegnede områder, hvorfra de ikke kunne komme væk. Havde mangel på alt. Måtte stjæle mad. Blev slået i jorden, skudt, når tyskerne ønskede det. Blev brugt til ufattelig hårdt slavearbejde.

  Til Lindholm, bliver sendt 75 på tålt ophold. Med kost og logi. Intet slavearbejde. Stjerner. Eller togture til Auschwitz. De er her på TÅLT ophold, fordi vi pt. ikke KAN sende dem ud af landet.

  Men deres synderegister er alenlangt og vil fortsætte med at blive akkumuleret til, hvorfor politikerne forsøger at begrænse, og afgrænse deres muligheder for bevægelse for lokalbefolkningens bedste.

  Lad os se på, hvem der kommer til øen.

  ” Det er typisk udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet i Danmark, som de har modtaget en udvisningsdom for. Men gruppen tæller også udlændinge, der har begået krigsforbrydelser eller er til fare for statens sikkerhed.”

  I denne artikel kan man decideret se kriminaliteten.

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-09-75-paa-taalt-ophold-i-danmark-se-hvem-de-er-hvad-de-har-gjort-og-hvor-laenge-de

  Aktindsigten for, hvad de har begået i lokalområdet ved Kjærshovedgård taler sit eget sprog. Disse 75 personer sendes et sted hen, hvor de bedre kan kontrolleres.

  Er jeg tilfreds hermed? Nej, jeg synes det er latterligt at bruge 750 millioner på 75 mennesker.

  Men det er en anden debat. Det her handlede om retorik, ghettoer og ”det minder om Tyskland i 30’erne”

  Nej, det mindede så overhovedet ikke om 30’erne, så tag nu og gør dig selv en tjeneste og køb en historiebog og drop så de latterlige nazireferencer fremover.

  Bruce21-12-18 11:03

 • ★★★★★1

  Vil du lige gentage det? :)

  Desuden: Gish gallop

  Guldager21-12-18 11:18

 • ★★★★1

  Vil du lige gentage det? :)

  i.ytimg.com/vi/JkcXRC4HZqc/maxresdefault.jpg

  ;-D

  Bruce21-12-18 11:18

 • ★★★★4

  Desuden: Gish gallop

  " ....  without regard for accuracy or strength of the arguments."

  Det kræver jo så reelt, at du imødegår den vedlagte dokumentation på dens korrekthed og jeg skal hellere end gerne stå på mål i faktamæssig henseende for de kilder jeg har bragt :)

  Jeg har trods alt og NETOP gjort mig umage, fordi debatten ofte får lov at køre afsted derudaf.

  Folk bliver jo lidt trætte i dag, blot de skal læse en længere artikel til ende :)

  Bruce21-12-18 11:23

 • ★★★★★1

  Men fakta er jo fakta...argumenter over fakta er noget andet. Og jeg gider ikke tage diskussionen...kunne bare ikke dy mig, for jeg synes det er lidt fjollet at gå fra det oprindelige indlæg til det, du ender med...men sådan er vi så forskellige :)

  Guldager21-12-18 11:26

 • ★★★★2

  Men fakta er jo fakta...argumenter over fakta er noget andet. Og jeg gider ikke tage diskussionen...kunne bare ikke dy mig, for jeg synes det er lidt fjollet at gå fra det oprindelige indlæg til det, du ender med...men sådan er vi så forskellige :)

  Så må man jo argumentere mod argumenterne, hvis man er uenig i, den måde dokumentationen er taget til indtægt

  Jeg gik ikke fra det oprindelige, men i det oprindelige blev "tonen" bl.a. pludselig bragt på banen, had til muslimer etc. og når man insisterer på, at det er med i ligningen for at forstå krænkelseshysteriet, så er man også nødt til at tage alle aspekter med for at forklare sig, for er der noget, som er givet, så er det, at enhver information fra en nationalkonservativ kan og vil blive misforstået i en kontekst for at mistænkeliggøre vedkommendes altid ureelle hensigter :)

  DERFOR har jeg også skrevet de to indlæg fornylig, så der så godt som muligt bliver vendt masser af sten, så der ihvertfald ikke skal være mulighed for at misforstå mig.

  Bruce21-12-18 11:34

 • ★★★★3

  Jeg syntes det mest hysteriske ved det her krænkelsesshow, er dem der bliver krænket over at nogle føler sig krænket.

  Jeg har hørt den kommentar før, og jeg synes med al respekt, at den er lidt underlig. Bare fordi man påpeger noget fjollet, er man så nødvendigvis krænket? Er du så krænket over, at der er nogle, der er krænket over, at andre er krænket? Sådan kan man jo fortsætte i en uendelighed...

  Hvad der var uhørt at sige for bare 10 år siden, er der ingen der løfter et øjenbryn over idag.

  Jeg er ikke helt enig med den betragtning – i hvert fald ikke når det gælder fx satire.

  Jeg er i øjeblikket i gang med at gense "Klovn"-serien fra omkring 10 år siden, og her er alle 2. generationsindvandrere bandemedlemmer, Frank giver muslimske børn svinekød som hævn over noget, faren har gjort, og Kasper og Frank bestiller en "H.C. Andersen"-taxa for at være sikker på at få en hvid chauffør.

  Nu har jeg ikke set alle de nye afsnit, men det er mit indtryk, at de er væsenligt mere polerede - eller politisk korrekte, om man vil.

  chandler7521-12-18 12:43

 • ★★★★4

  Sakset fra Facebook. Nok en.af de bedre beskrivelser af krænkelseshysteriet jeg har læst.

  ’Jeg er blevet krænket.’

  Nej. Du er ikke blevet krænket. Du er blevet fornærmet. Eller såret. Eller prinsessesur, men næppe krænket. Er du blevet krænket, har nogen skadet dig, angrebet din ære, ydmyget dig offentligt eller overtrådt almene sociale eller moralske normer og derved ramt dig. Det der sandsynligvis er sket, er at nogen har udtrykt et synspunkt som du ikke er enig i. Det er ikke en krænkelse. Det er den måde kommunikation fungerer på.

  ’Jamen, jeg føler mig krænket.’

  Nej. Det gør du ikke. Der er fire grundfølelser, og krænkethed er ikke en af dem. Følelser er enten frygt, sorg, glæde eller vrede i varierende styrker og udtryksformer. Derimod kan du *synes* at du er blevet krænket, og det afstedkommer en følelse i dig. Fx vrede.

  ’Jamen, jeg synes det er krænkende at man siger ’neger’ og ’homo’ og at alle ledende job er besat af hvide, midaldrende mænd og at sproget er kulturimperialistisk og sexistisk og at politikere ikke vil undskylde for slavehandelen og at mænd er privilegieblinde og at kvinder ikke må amme offentligt og at H&M fotograferer en brun dreng i en sweatshirt med ordet ’Monkey’ på brystet og ...’

  Jeps, der er nok at tage fat på, men hvad med bare at lade være? Du *behøver* ikke forholde dig til alt. Du behøver heller ikke at tage ansvar for om noget sårer, støder, fornærmer eller endda krænker andre. Der har oftest kun fundet en krænkelse sted når den faktisk krænkede lider under den. Det du gør, er at påtage dig en andenhåndskrænkelse; dvs. en krænkelse på andres vegne. Det giver ikke ret meget mening, for dermed gør du dig til dommer over både den som krænker og den der krænkes.

  ’Jamen, de kan ikke altid selv se det.’

  Fint. Hvis krænkelsen er svær at se, er den næppe alvorlig.

  ’Jamen, du er privilegieblind.’

  Nej. Du er fordomsfuld. Fordi jeg ikke er enig med dig, er jeg ikke ’privilegieblind’. Og det er et ikke-ord som du slynger ud uden at ane noget som helst om mig. Du ved ikke hvor jeg er født, vokset op, bor nu, og du ved ikke om jeg er født med en sølvske i munden eller har måttet kæmpe for alt hvad jeg har kært. Du ved ikke om jeg er sort, gul eller hvid, ung eller gammel, homoseksuel eller transkønnet, og sandsynligvis er du nødt til at tjekke mig på Google for at få styr på bare de helt basale informationer. Vigtigst af alt, du ved ikke om jeg på nogen måde er privilegeret. Du er bare fordomsfuld, og det kan jeg godt blive lidt prinsessesur over. Men ikke krænket.

  Det ufede ved krænkelseskulturen er at den ofte holder liv i det som den egentlig skulle bekæmpe. Den rykker bagatelgrænsen ned, og desværre er der tilsyneladende ingen nedre grænse for hvornår man kan synes man er blevet krænket. Men hvorfor er det fx krænkende at en brun dreng er iført en sweatshirt med ordet ’Monkey’? Da sagen kørte, sagde Krænkelseskulturen at billedet var et udtryk for racisme, men det er faktisk ikke billedet; snarere synspunktet om racisme, der er racistisk. Det ville først være racistisk hvis drengen IKKE kunne bære sådan en trøje, for så er det et udtryk for at den stadig er gal med vores tænkning om andre racer.

  I de situationer hvor der helt konkret ER tale om krænkelser, er der også et primært offer, og så længe det menneske ikke beder om hjælp, behøver du ikke gribe ind. Moderen til den brune dreng i sweatshirten har fx venligt, men bestemt, frabedt sig ’hjælp’ fra filmstjerner, andre berømtheder og ganske almindelige mennesker som ellers stod i kø for at give udtryk for deres krænkelse, og så længe hendes og drengens holdning er sådan, har der ikke fundet en krænkelse sted. Med mindre du vil beskylde drengen og hans mor for at være privilegieblinde.

  Det fede ved krænkelseskulturen er at alle kan være med. Den kræver ingen forudsætninger, den kræver ingen kundskaber, og den kræver ingen viden. Det eneste krænkelseskulturen kræver, er en veludviklet nærtagenhed, og med den kan man tilsidesætte selv strengt videnskabelige argumenter fordi man ikke ’føler’ at ens modpart har ret. ’Jamen, jeg synes ikke det du siger, er rigtigt ...’ er bare ikke et argument når fx solid forskning demonstrerer at man tager fejl. Vid noget i stedet for at synes noget.

  Og det fede ved krænkelser er at de er identitetsskabende. Jeg kan mærke mig selv, og jeg får et tilhørsforhold til en – ganske vist ofte imaginær – gruppe af ligesindede. Jeg er noget fordi nogen krænker mig. Det gør mig godt. Det gør bare ikke samfundet som helhed noget godt, for min fornemmelse af at være blevet krænket bliver let til et krav om at andre skal indrette sig efter hvad jeg synes. Og det er topmålet af egoisme.

  Heldigvis er der andre veje at gå. Prøv fx at sige ’Pyt’. Der er nemlig ingen grund til at fare i flint fordi man mener at DSB’s skilte ved Familiezonen er heteronormative og sexistiske. De kunne jo også bare afspejle virkeligheden, og så er det virkeligheden, og ikke skiltene, vi skal ændre. Krænkelseskulturen er voldsomt skadelig for samfundet, ytringsfriheden, den akademiske verden, pressens mulighed for at udtale sig, den frie debat, uddannelsesinstitutioner, kunsten og endda almindelig kommunikation fordi vi – med vores krænkelse som omdrejningspunkt – gør vores private synspunkter til almengyldige regler og derved tiltager os retten til at bestemme hvad andre mennesker må mene og hvordan de må udtrykke deres meninger. Og så egoistisk kan man altså ikke være i en verden hvor der osse lige skal være plads til 7,7 milliarder andre mennesker med hver sin mening. Synes jeg.

  Bruce21-12-18 21:12

 • ★★★1

  Jeg har hørt den kommentar før, og jeg synes med al respekt, at den er lidt underlig. Bare fordi man påpeger noget fjollet, er man så nødvendigvis krænket? Er du så krænket over, at der er nogle, der er krænket over, at andre er krænket? Sådan kan man jo fortsætte i en uendelighed...

  Jeg er ikke helt enig med den betragtning – i hvert fald ikke når det gælder fx satire.

  Jeg er i øjeblikket i gang med at gense "Klovn"-serien fra omkring 10 år siden, og her er alle 2. generationsindvandrere bandemedlemmer, Frank giver muslimske børn svinekød som hævn over noget, faren har gjort, og Kasper og Frank bestiller en "H.C. Andersen"-taxa for at være sikker på at få en hvid chauffør.

  Nu har jeg ikke set alle de nye afsnit, men det er mit indtryk, at de er væsenligt mere polerede - eller politisk korrekte, om man vil.

  Hysteri er måske et bedre ord. Det virker som om at nogle får et kick ud af at lade sig ophidse over andre der kritisere et eller andet. Hvis der så er tale om at modparten har givet kritikeren indrømmelser, så får den gerne en tak op på hysteriet. Det samme gælder hvis det handler om forældre i relation til deres børn. Det er det der kaldes "curlingbørn" og "curlingforældre".
  Nogle gange kan kritikken være relevant, andre gange måske ikke, men kritikken og debatten er vigtigt i et åbent samfund, hvis man skal udvikle sig.

  I det her tilfælde bør det optimalt være op til forsamlingen selv at finde ud hvad man skal synge, så alle føler sig inkluderet og som en del af fællesskabet. Man bør ikke fra oppefra diktere hvad der ikke må synges eller for den sags skyld hvad der skal synges.
  Det sidste ser vi jo også ofte, men det er normalt ikke noget der skaber det store postyr. Det er selvfølgelig også nemt at være ligeglad, så længe man ikke tilhøre den minoritet det går ud over.

  Hvad angår Klovn, er den sidste sæson så ikke sådan generelt ret middelmådig? :) Syntes de gamle afsnit var langt bedre sådan generelt.
  Det var nu heller ikke lige satire jeg havde i tankerne, men mere tonen i den offentlige debat.
  Jeg tænker på indlæg på facebook, kommentarene til visse typer af artikler, samt de ting jeg oplever i bekendtskabskreds og på mit arbejde.
  Det kan være jeg tager fejl i min opfattelse, men tror det ikke.
  Igår skrev DR foreksempel at anmeldelser af hadforbrydelser i København er steget kraftigt sammenlignet med sidste år:
  Hadforbrydelser næsten fordoblet: Mikael tør ikke holde sin mand i hånden

  Også fra igår:
  LGBT-foreningen Lambda er udsat for mulig hate-crime

  Aranyhajú Nyárszépe22-12-18 08:32

 • ★★★★2

  Det er selvfølgelig også nemt at være ligeglad, så længe man ikke tilhøre den minoritet det går ud over.

  Pointen er, at det ikke går "udover" nogen. Der er ingen, der bliver "krænket". Og nej  man skal ikke stiltiende blot se til, at flere og flere universiteter og sidenhen gymnasier følger denne udvikling. Selvfølgelig kritiserer man gennem argumentation en kritisabel og farlig udvikling, som vil demontere ytringsfriheden og censurere historie og kultur. 

  Bruce22-12-18 10:12

 • ★★★★★1

  Læs definitionen af krænket

  Så jo, der er nogen, der er blevet krænket. 

  Guldager22-12-18 12:14

 • ★★★★3

  Læs definitionen af krænket

  Så jo, der er nogen, der er blevet krænket. 

  Præcis. Ligesom jeg refererede i den artikel overfor.

  "Er du blevet krænket, har nogen skadet dig, angrebet din ære, ydmyget dig offentligt eller overtrådt almene sociale eller moralske normer og derved ramt dig. Det der sandsynligvis er sket, er at nogen har udtrykt et synspunkt som du ikke er enig i. Det er ikke en krænkelse. Det er den måde kommunikation fungerer på.

  ’Jamen, jeg føler mig krænket.’

  Nej. Det gør du ikke. Der er fire grundfølelser, og krænkethed er ikke en af dem. Følelser er enten frygt, sorg, glæde eller vrede i varierende styrker og udtryksformer. Derimod kan du *synes* at du er blevet krænket, og det afstedkommer en følelse i dig. Fx vrede."

  Bruce22-12-18 12:27

 • ★★★★★2

   2.støde private eller almene følelser, sociale, moralske eller religiøse normer el.lign.

  Og hvad folk bliver stødt over, er subjektivt. Derfor er dem, der føler sig krænket også blevet krænket.

  Det med fire grundfølelser er ikke videnskabeligt. Jeg har fundet artikler, der henviser til 4, 6,10 og 27

  Og før du kommer med et langt svar om JBP, Norge og Frankfurterskolen...jeg taler ene og alene om, hvornår man er krænket, sådan helt basalt. 

  Guldager22-12-18 12:47

 • ★★★★★2

  Der er også en anden mulighed, som man skal overveje. Måske har folk altid følt sig krænket over dette eller hint, men det er først nu, det er blevet acceptabelt at sige noget. Hvis tonen i Danmark har været, at folk bare skal suck it up, så er det klart, at få siger noget.

  Guldager22-12-18 13:54

 • ★★★★4

   2.støde private eller almene følelser, sociale, moralske eller religiøse normer el.lign.

  Og hvad folk bliver stødt over, er subjektivt. Derfor er dem, der føler sig krænket også blevet krænket.

  Det med fire grundfølelser er ikke videnskabeligt. Jeg har fundet artikler, der henviser til 4, 6,10 og 27

  Og før du kommer med et langt svar om JBP, Norge og Frankfurterskolen...jeg taler ene og alene om, hvornår man er krænket, sådan helt basalt. 

  Ydmyget, såret ... absolut subjektivt. Og absolut mere fokus herpå, som vi har fået en kulturmarxistisk akademisk magtfuld klasse, som kan kombinere had mod vestlig kultur og borgerlighed med muligheden for kriminalisering af ytringer og en fascistisk fremkomst af newspeak.

  En klasse som agerer mellemmand som andenrangskrænker på vegne af andre minoriteter, som de fortæller og lærer om, at det giver bonus at være krænket for dette og hint.

  Som moderen til den lille sorte dreng med Monkey på H&M sweatshirten

  "Moderen til den brune dreng i sweatshirten har fx venligt, men bestemt, frabedt sig ’hjælp’ fra filmstjerner, andre berømtheder og ganske almindelige mennesker som ellers stod i kø for at give udtryk for deres krænkelse, og så længe hendes og drengens holdning er sådan, har der ikke fundet en krænkelse sted.".

  Og ja, sandsynligheden er, at der også var nogle, som.blev krænket af: nedenstående fra As Good as it Gets. Det er også muligt flertallet af bøsser og kvinder rent faktisk kunne se det morsomme i filmens kontekst og ikke tiltroede menneskeheden det værste, ud fra vinklen at satire og sort humor rent faktisk er ingredienser for intelligens.

  www.theguardian.com/science/2017/jan/29/dark-humour-high-intelligence-study

  Kulturmarxisternes dagsorden skal i den grad hånes og udstilles for, hvad den er og så skal der være fokus på den ægte racisme og sexisme, som det burde være a piece of cake at identificere  hvis vi kan udstille krrænkelseshystadernes fuldkomne ligegyldighed mht at tænke kontekst.

  Jackie: How do you write women so well?

  Melvin Udall: I think of a man. And I take away reason and accountability.

  Melvin Udall:
  No need to stop being a lady. Quit worryin! You'll be back on your knees in no time

  Bruce22-12-18 16:47

 • ★★★★4

  Men ja, lad os da snakke film og lad os få eksemplerne på bordet.

  Hvilke film skal vi censurere af hensyn til krænkelseshystadernes følelser?

  Og anden kultur i øvrigt? Musik, bøger, malerier, statuer?

  Hvornår er ÉN repræsentant for en minoritet krænket, så vi udøver censur i kunst og kultur?

  Og kan jeg være krænket over koranens "hug de vantro ned, hvor I finder dem", nu det fører til ret mange afhuggede hoveder og imamer mange steder referer hertil i fredagsbønnen? Kan jeg få fjernet denne sætning?

  Eller er det fordi jeg er et hvidt midaldrende vestligt cisheteronormativt svin med en historie omkring Von Scholtens slaveri og arvtager til vestlig kolonialisme og udnyttelse af den 3. verden, som sætter veslig civilisation ud i straffeboksen og overdrager retten til racisme, kønsdiskrimination og friheds- og menneskerettighedskrænkelser til minoriteter i Danmark, som er majoriteter på den halve jordklode?

  Hvad skal blondiner, som.er denne verdens mindste minoritet i demografisk henseende udholde, i modsætning til ikke blondiner? Er blondinejokes forbudte? 

  Hvor er facitlisten og endemålet for vor tids bogbrænderier, vor tids newspeak, vor tids "man binder os på hånd og mund"?

  Bruce22-12-18 16:59

 • ★★★★★1

  "andenrangskrænker" LOL - det er satme årets ord i min bog :D

  davenport22-12-18 18:02

 • ★★★★★0

  Intet af det du skriver er specielt relevant i forhold til mit udgangspunkt... Som er, at krænkelse ikke er noget objektivt, og andre kan ikke stille sig til sommer over, hvornår en person er krænket. Og det udgangspunkt tog jeg, fordi du såede tvivl om, om hun var krænket. 

  Guldager22-12-18 19:09

 • ★★★★4

  Og med det in mente er den mest passende respons for en given persons krænkelse nok Stephen Frys udødelige ord:

  It's now very common to hear people say, 'I'm rather offended by that.' As if that gives them certain rights. It's actually nothing more... than a whine. 'I find that offensive.' It has no meaning; it has no purpose; it has no reason to be respected as a phrase. 'I am offended by that.' Well, so fucking what."

  Der var folk som var krænkede over Dave Allen, Monty Python, Benny Hill, Black Adder, Not The Nine O'clovk news.

  Fyldt til randen med grin over religion, bøsser, sexisme og race stereotyper. Hvad er/var den rette ageren på nogles krænkelser så?

  Censur? Og hvad er facitlisten? Hvem definerer denne? Hvem har den guddommelige ret for at føre en krænkelse over i censur?

  Og var censureringen af Life of Brian i Norge, det som er det lykkelige endemål, når nogle måtte føle sig krænket?

  Griner du af Biggus Dickus, den tydelige humor funderet i bøssestereotyper? Af den homoseksuelle prins i De Skøre Riddere, fanget i tårnet? Eller skal vi sige undskyld herfor? Må vi stadig godt se den og more os? Må der laves film med samme indhold i dag? Må vi grine af Manuel fra Barcelona og more os over, at han får en flad på hovedet, eller skal vi have det dårligt på baggrund af etnicitetstereotypen? Hvad med The Party, og yellow face Peter Sellers?

   www.telegraph.co.uk/films/0/monty-pythons-foul-disgusting-blasphemous-life-brian-wouldnt/

  Bruce22-12-18 19:39

 • ★★★★★0

  Jeg ved ikke helt, om vi snakker samme sprog... Men jeg magter ikke at fortsætte, så nu skriver jeg ikke mere. 

  Guldager22-12-18 19:38

 • ★★★★3

  Jeg ved ikke helt, om vi snakker samme sprog... Men jeg magter ikke at fortsætte, så nu skriver jeg ikke mere. 

  Det forstår jeg godt, for du står på mål for en helt igennem irrationel og umulig at argumentere for position, som advokerer for en censur, hvis endemål er dyb totalitær i sin gennemførelse.

  Bruce22-12-18 19:42

 • ★★★★★2

  Det forstår jeg godt, for du står på mål for en helt igennem irrationel og umulig at argumentere for position, som advokerer for en censur, hvis endemål er dyb totalitær i sin gennemførelse.

  Nej, og venligst frahold dig fra at generalisere omkring mine holdninger, for dem tror jeg ikke du kender.

  Jeg har så vidt jeg ved ikke advokeret for noget som helst. Blot pointeret, at andre mennesker ikke kan gøre sig til dommer over, hvornår nogen føler sig eller er krænket. På intet tidspunkt har jeg sagt noget om konsekvenserne her af eller hvordan man skal forholde sig til det. 

  Guldager22-12-18 20:03

 • ★★★★4

  Nej, og venligst frahold dig fra at generalisere omkring mine holdninger, for dem tror jeg ikke du kender.

  Jeg har så vidt jeg ved ikke advokeret for noget som helst. Blot pointeret, at andre mennesker ikke kan gøre sig til dommer over, hvornår nogen føler sig eller er krænket. På intet tidspunkt har jeg sagt noget om konsekvenserne her af eller hvordan man skal forholde sig til det. 

  Du skrev tidligere, "hvorfor er det overhovedet vigtigt?" "... ligegyldige ting såsom krænkelser".

  Med debatten in mente, hvorfor så lade disse postulater stå uargumenteret? Hvis du gerne vil have, at der ikke skal generaliseres om dine holdninger i lyset af det du sagde, hvorfor så ikke uddybe, hvad du rent faktisk mente hermed, med mindre du rent faktisk ikke har lyst til at uddybe?

  Bruce22-12-18 20:43

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen