Forum - Forum-tråd: Religion, tro & overtro.. En lødig diskussion!

Religion, tro & overtro.. En lødig diskussion!

 • ★★★★★0

  Ja OK, så ville de nok glo lidt på planeten Qweawa, hvis han dukkede op med langt skæg og kors på ryggen...

  Medmindre der står noget i biblen om, at han kan shapeshifte...? :D

  Altså Jesus havde og har pænt mange tricks i ærmet... 

  Lars!31-10-19 16:49

 • ★★★★★★3

  Paven har fået nyt transportmiddel - en såkaldt Hellig-kopter

  Wayne 1-11-19 16:26

 • ★★★★★★1

  Paven har fået nyt transportmiddel - en såkaldt Hellig-kopter

  Jesus Christ!

  T. Nielsen 1-11-19 16:52

 • ★★★★★1

  Så fik i to lige en uge mere i skærsilden....

  davenport 1-11-19 17:14

 • ★★★★★★0

  Så fik i to lige en uge mere i skærsilden....

  Der har jeg været, to gange som barn. Ved ikke om jeg ville gide det som voksen, selv om Tivoli er hyggelig nok;-P

  T. Nielsen 1-11-19 18:17

 • ★★★★★1

  Der har jeg været, to gange som barn. Ved ikke om jeg ville gide det som voksen, selv om Tivoli er hyggelig nok;-P

  Det kommer vel an på hvem silden er? Og hvad man eventuelt skal skære hende med? 

  .........

  Lars! 1-11-19 21:14

 • ★★★★★★1

  Jesus Christ!

  :-) Ham må du længere ud på vandet med....

  Wayne 1-11-19 21:39

 • ★★★★★★0

  Så fik i to lige en uge mere i skærsilden....

  Får man varmepenge retur, så?

  Wayne 1-11-19 21:41

 • ★★★★★★0

  Det kommer vel an på hvem silden er? Og hvad man eventuelt skal skære hende med? 

  .........

  Haha

  T. Nielsen 1-11-19 22:28

 • ★★★★★★0

  :-) Ham må du længere ud på vandet med....

  Han kan også så meget andet:-/

  T. Nielsen 1-11-19 22:28

 • ★★★★★★0

  Han kan også så meget andet:-/

  Sankt Peter stod ved Himlens port og ventede på de folk der skulle indenfor. Jesus kommer gående forbi.

  Sankt Peter: "Hej, Jesus, kan du ikke passe porten? Jeg smutter lige et par minutter".

  Jesus: "Jo selvfølgelig. Hvad skal jeg gøre?"

  Sankt Peter: "Du skal bare tale lidt med dem der ankommer. Spørg dem om deres liv, familie o.s.v. Og hvis du så synes de er gode nok, lukker du dem bare ind."

  Jesus: "Det lyder nemt. OK."

  Jesus står og venter ved porten, mens Sankt Peter smutter af sted. Den første person der ankommer er en rynket gammel mand. Jesus kigger på ham og spørger: "Nå, hvad var så dit job?"

  Den gamle: "Jeg var håndværker." Jesus læner sig interesseret fremover.

  Jesus: "Havde du noget familie?"

  Den gamle: "Ja, jeg havde en søn, men jeg mistede ham."

  Jesus (nu meget interesseret): "Du mistede din søn siger du? Fortæl mig lidt om ham."

  Den gamle: "Ja, han havde huller i både hænder og fødder."

  Jesus lænede sig helt frem til den gamle mand og hviskede: "Fader?"

  Den gamle mand kiggede Jesus dybt i øjnene med et stille forsigtigt smil på læben og hviskede: "Pinocchio?"

  Wayne 2-11-19 00:35

 • ★★★★★★0

  Ahem - lidt søndagsblasfemi skal vi da ha.

  Det forlyder nu at Postnord har fået endnu en konkurrent - denne gang i himlen. Det skulle være de navnkundige:

  De 10 Bud

  Wayne 3-11-19 10:16

 • ★★★★★1

  Men hvordan skal man så forholde sig til, at Jesus døde for vores syndere? Gælder det også dem der ikke har hørt om ham?

  Hvis vi snakker om menneskeheden, så er påstanden i Bibelen at Jesus døde for alles synder, ikke bare nogens.

  I første omgang kunne man måske være tilbøjelig til at tænke at han døde for jødernes, hvis man ellers har fulgt med i jødernes historie. Jøderne var nemlig i en pagt med Gud, men de brød Guds bud i mange omgange, dyrkede andre guder og tog sig ikke af de dårligt stillede i samfundet (enkerne, de fattige, de syge, osv.). Derfor tillod Gud at de blev invaderet af blandt andet Babylon. Mens mange af de tilbageværende jøder så boede i Babylon, så filosoferede de over, hvornår de havde lidt nok og havde bødet for deres ulydighed. Efter 70 år i Babylon fik de lov til at rejse hjem igen og begynde genopbygningen af deres land. Dette er hvad de så forsøgte på i de sidste 500 år før Jesus kom - men det var en tid med meget politisk uro og forskellige konger, så de blev ofte undertrykket og hindret i deres foretagende, men på Jesu tid havde de altså endelig et tempel igen, takket være Kong Herodes den Store. De var dog underlagt Romerriget. 

  Hvad jøderne altså ventede på nu var at Gud skulle sige: "Nu har I været undertrykket længe nok. Jeres synder er tilgivet, og nu vil jeg etablere Israel som et stort rige, som alle andre riger skal bukke sig for." Det skete så ikke. I stedet kom Jesus og han proklamerede så, at "nu kom Guds rige". Alle var både tilbøjelige til at høre efter og til at misforstå det som et kald til oprør, men i stedet for at starte en terroristbevægelse, så gik han altså rundt og helbredte mennesker og erklærede at nu var deres synder tilgivet, fordi de troede.

  Han blev slået ihjel, da farisæerne blev misundelige over hans indflydelse og mange følgere. Han blev slået ihjel af romerne på et kors, men det var altså ironisk nok hans egne (jøderne), som forrådte ham og råbte at de ikke havde nogen anden konge end Kejseren. Men graven kunne ikke holde ham, fordi han var uskyldig, og fordi han virkelig var "Guds søn". Han gik rundt omkring og det blev bevidnet af mange, før han drog til himmelen, hvor han satte sig ved Guds højre hånd som himlens og jordens retmæssige konge.

  Synderne han på en eller anden måde døde for var jødernes egne, og han var på den måde Guds budskab til jøderne om at alle fortidens synder nu var sonet for. Men det overraskende er at det altså også siges at være verdens synder, for efter hans død sendte han Helligånden (på pinsedagen), og Helligånden gik både til jøder og hedninger. Disciplene måtte nu pludselig forholde sig til at Guds plan om at inkludere alle nu var sat i gang, og at de ikke kunne tillade sig at se på hedninger som urene. Jøden Paulus fik opgaven af Gud at gå ud til alle verdens folk for at fortælle dem om tilgivelsen. 

  Et par bibeltekster: 

  Mattæusevangeliet 1,20
  v20  Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. v21  Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

  Første Johannesbrev kapitel 2, vers 1-2
  v1  Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; v2  han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.

  Lars! 4-11-19 15:27

 • ★★★★★1

  Hvis vi så snakker om aliens, og om de så også skulle blive frelst gennem dette, så er spørgsmålet om de har brug for frelse overhovedet, eller om de allerede er forsonet med Gud - aldrig har haft noget problem i form af "synd" og "synder". I Bibelhistorien blev det man kalder "synd" en realitet på grund af de ting som skete i verdens urhistorie. Adam og Eva har de fleste hørt om, men der er også andre beretninger af betydning i Bibelens første 11 kapitler, hvor mord og vold bliver dagligdag og det onde fylder menneskehjertet. Det er fra disse ting at menneskeheden må frelses. Hvis aliens ikke har haft nogle af disse problemer, som vi har haft, så behøver de jo ikke at blive frelst. 

  Hvis de behøvede frelse, så er jeg usikker på om de ville være indbefattet af det Jesus gjorde, for det virker til at være en del af opskriften, at han tog menneskenaturen på sig for at kunne dømme synden "i kødet". Altså han måtte bekæmpe det onde og fikse det ødelagte i den menneskelige tilstand ved at blive menneske selv. Om denne løsning så ville kunne generaliseres og overføres til andre skabninger, det er jo ikke til at svare på, når ikke det er et spørgsmål, som Bibelen selv tager op. Men det er jo muligt at forholde sig agnostisk til det og spørge disse aliens hvad de har fået at vide, i tilfælde de ved noget om denne sag. 

  Lars! 4-11-19 15:34

 • ★★★★★0

  Tak for at du tager dig tid til at skrive :)

  Kommer de så i himlen alligevel? - Og lige et sidespørgsmål: Kommer dyr egentlig i himlen også?

  davenport 4-11-19 15:39

 • ★★★★★2

  Tak for at du tager dig tid til at skrive :)

  Kommer de så i himlen alligevel? - Og lige et sidespørgsmål: Kommer dyr egentlig i himlen også?

  Her er det så nødvendigt at definere hvad man egentlig mener med himmelen, for her har kristne op gennem tiderne haft lidt forskellige opfattelser.

  På den ene side er der en romersk-katolsk tro, hvor himmelen er i en anden dimension, og hvor din sjæl så vågner op i samme sekund du dør. (Hvis der er nogen katolikker til stede, så værsgo at rette/nuancere på min fremstilling her.) Sjæl og krop er i den forstand to helt forskellige ting, og sjælen går til himmelen eller helvede med det samme ved dødstidspunktet.

  Jeg er meget optaget af den bibelske narrativ og mener at meget hedensk overtro har sneget sig ind i den katolske lære, og at den ide jeg lige har beskrevet i virkeligheden er et resultat af platonisk filosofi. Ja, jeg tror faktisk slet ikke at Bibelen siger vi skal til himmelen. Det Bibelen snakker om er "en ny himmel og en ny jord", men tanken er ikke at vi egentlig skal rykkes væk herfra, men at Guds rige til sidst kommer ned på jorden, og at alting bliver skabt igen. Guds plan er altså at genoprette og genskabe verden. 

  Jesus snakker faktisk om "verdens genfødelse" (Matthæus 19,28). Generelt snakker Bibelen om at Jesus skal komme igen for at etablere sit rige (på jorden). Diskussionen om hvem som får lov at være med i det kommende rige er spændende, fordi på den ene side advarer Bibelen om at man må bekende sig til Jesus som Herre (Konge) for at blive en del af hans kommende rige, og det siges at dem som ikke vil bekende sig til Jesus vil gå fortabt. Fortabelsen bliver skildret med ild, og nogen har så fået den ide at det repræsenterer "evig pine", mens jeg mener at det mere sandsynligt er et billede på udslettelse. På den anden side beskriver Bibelen enkelte steder at alle til sidst skal blive frelst. Eller sådan ser det i hvert fald ud. Ideen her er ikke at nogen bliver frelst, selv om de ikke tror på Jesus, men at alle til sidst vil bekende sig til Jesus som herre. 

  Så når det gælder aliens - enten tilhører de allerede det himmelske rige i kraft af aldrig at have haft synd (og så lever de jo i en harmonisk og dejlig verden allerede), eller også bliver de udslettet når Gud engang rydder op (dommen), eller også kommer de til at blive en del af riget, når det bliver etableret. Og dermed ved jeg godt, at jeg ikke har svaret på spørgsmålet, men det er jo fordi jeg ser flere muligheder for hvordan man kan se det ud fra Bibelen. :p 

  Lars! 4-11-19 15:54

 • ★★★★0

  Bliver det ikke lidt crowded, hvis alle der nogensinde har levet skal bo på den nye Jorden? :-)

  Og du glemte davenports spørgsmål om kæledyrene? Jeg ville i hvert fald blive rimelig knotten, hvis der ikke ventede mig et gensyn med vores elskede Golden Retriever, der døde for 10 år siden (hvis jeg altså skulle være heldig nok at komme i himmelen, såfremt den eksisterer).

  Men ellers tak for interessant læsning

  chandler75 4-11-19 16:58

 • ★★★★★1

  Bliver det ikke lidt crowded, hvis alle der nogensinde har levet skal bo på den nye Jorden? :-)

  Og du glemte davenports spørgsmål om kæledyrene? Jeg ville i hvert fald blive rimelig knotten, hvis der ikke ventede mig et gensyn med vores elskede Golden Retriever, der døde for 10 år siden (hvis jeg altså skulle være heldig nok at komme i himmelen, såfremt den eksisterer).

  Men ellers tak for interessant læsning

  Vi inddrager månen og mars i tillæg og bor i højhuse og på yachter, og alle søde kæledyr genopstår naturligvis og kommer i et kosmisk zoologisk have på den planet som (meget passende) kaldes Pluto. 

  Lars! 4-11-19 23:54

 • ★★★★★★0

  Forleden fortalte et ældre jødisk ægtepar at de havde fundet en Davidsstjerne (jødestjerne) på deres postkasse, på årsdagen for Krystalnatten (dengang jøderne første gang blev samlet til KZ lejre). Udspekuleret grusomhed, som nærmest er ufattelig ond, når man tænker på at det præcist var det der skete dengang.

  Beviset på at der stadig findes sindsyge personer, derude - de stakler.

  Og nu endnu en gang hærværk på jødisk kirkegård, hvor de skyldige heldigvis er fanget;

  nyheder.tv2.dk/krimi/2019-11-13-ledende-nynazist-anholdt-for-haervaerk-mod-joediske-gravsten

  Wayne13-11-19 14:48

 • ★★★★★0

  Der er to anholdte i sagen. Håber de havner i et fængsel, med nogle store, liderlige bodybuildere !

  davenport13-11-19 14:53

 • ★★★★★★0

  Der er to anholdte i sagen. Håber de havner i et fængsel, med nogle store, liderlige bodybuildere !

  Som taber sæben i brusebadet :-)

  Wayne13-11-19 14:56

 • ★★★★★0

  Det behøves ikke! Håber de tager 1. hul fra nakken, uden at smøre, uden at spørge !!!

  davenport13-11-19 15:13

 • ★★★★0

  Forleden fortalte et ældre jødisk ægtepar at de havde fundet en Davidsstjerne (jødestjerne) på deres postkasse, på årsdagen for Krystalnatten (dengang jøderne første gang blev samlet til KZ lejre). Udspekuleret grusomhed, som nærmest er ufattelig ond, når man tænker på at det præcist var det der skete dengang.

  Beviset på at der stadig findes sindsyge personer, derude - de stakler.

  Og nu endnu en gang hærværk på jødisk kirkegård, hvor de skyldige heldigvis er fanget;

  nyheder.tv2.dk/krimi/2019-11-13-ledende-nynazist-anholdt-for-haervaerk-mod-joediske-gravsten

  Forbandede møgsvin :(  

  Bruce13-11-19 16:21

 • ★★★★★0

  Fantastisk at man fangede dem. Hvis jeg var jøde, havde jeg sat overvågning på min grund. 

  Lars!13-11-19 16:58

 • ★★★1

  Forleden fortalte et ældre jødisk ægtepar at de havde fundet en Davidsstjerne (jødestjerne) på deres postkasse, på årsdagen for Krystalnatten (dengang jøderne første gang blev samlet til KZ lejre). Udspekuleret grusomhed, som nærmest er ufattelig ond, når man tænker på at det præcist var det der skete dengang.

  Beviset på at der stadig findes sindsyge personer, derude - de stakler.

  Og nu endnu en gang hærværk på jødisk kirkegård, hvor de skyldige heldigvis er fanget;

  nyheder.tv2.dk/krimi/2019-11-13-ledende-nynazist-anholdt-for-haervaerk-mod-joediske-gravsten

  Du undervurdere det, hvis du tror det har noget med sindsyge at gøre.

  Aranyhajú Nyárszépe13-11-19 18:11

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen