Forum - Forum-tråd: Den politiske tråd

Den politiske tråd

 • ★★★★★0

  Der er også danskere der ikke stemmer. Det kan være af politiske årsager eller fordi man ikke mener det gør nogen forskel. Andre er måske bare for dovne til at få det gjort. Det betyder jo ikke nødvendigvis at de ikke er en del af samfundet.

  Jeg ved godt, at der er danskere der ikke stemmer. Men dette er ikke et argument, der kan bruges til noget i forhold til vores diskussion om hvorfor, at mange rettroende muslimer i rigtig mange år ikke har stemt. At der er danskere der ikke stemmer, er da heller ikke godt. Men jeg ser ingen grund til at være bekymret på den baggrund, da årsagen til at de ikke stemmer næppe skyldes, at de har dannet en fælles forening, hvis mål på lang sigt er at undergrave demokratiet og opbygge en totalitær stat med en dertil hørende lov, som hører hjemme i den mørke middelalder.

  Og at de danskere der ikke stemmer stadig opfatter sig selv som værende en del af samfundet skyldes jo, at de nok føler det således fordi, de har mange andre ting tilfælles både kulturelt og værdimæssigt med andre danskere, der lever efter danske normer og værdier. Når man som rettroende muslim - dikteret af deres imamer og ledere fra organisationer som Hitz bu Tahrir - ikke stemmer er det en åbenlys protest mod det danske samfund og alt hvad det står for fordi, at man i stedet gerne vil holde de menige medlemmer fastlåst til en bestemt ideologi og et parallelsamfund, som har intet til fælles med den måde vi lever på i Danmark og Europa. Og deri ligger den store forskel i ikke at stemme, hvis man er rettroende muslim eller etnisk dansker.

  Hørte en muslim forklare, at han ikke har stemt før, fordi han ikke fandt det nødvendigt, men at fremmedhadet nu havde gjort ham bange og havde fået ham til stemmeurnerne.

  Årsagen til at han ikke har stemt skyldes nok mere, hvad han er blevet dikteret til at gøre fra sit bagland. For ellers så undrer det mig, at han ikke har stemt for længe siden. Eksempelvis har han jo kunne argumentere for at gøre dette lige siden Dansk Folkeparti meldte deres ankomst.

  Og  hvilket fremmedhad er det du tænker på. Du siger det nærmest som om, at det er en generel ting, der florerer blandt helt almindelige danskere. Blot fordi at vi nu har fået en provokerende sprællemand som Rasmus Paludan på banen, er dette ikke repræsentativt for et generelt fremmedhad. Og derudover er det også ekstremt vigtigt at adskille tingene - dvs. at man ikke begynder at konkludere at oprigtige bekymringer fra borgere, der gerne vil bevare det danske samfund, dets værdier og privilegier samtidig betyder, at de dermed er fremmedfjendske racister.

  Den med en deal med Radikale og Enhedslisten lyder lidt som konspirationsteori. Det går jeg ikke ud fra der er noget til at underbygge.

  Der har faktisk også været kræfter i det muslimske miljø, der har kørt kampagne for ikke at stemme på Enhedslisten. Årsagen er at vi stemte for at afskaffe Blasfemiparagraffen i sin tid og de tror man kunne have undgået Paludan, hvis den stadig havde været der. Det kan være en af årsagerne til at det mest var de radikale der vandt på den nye demokratiske opblomstring i disse miljøer.

  Jeg synes ikke, at det har noget som helst med en konspirationsteori at gøre, når Nima Zamani netop har nævnt et konkret eksempel i den artikel, som jeg tidligere linkede til, hvor Pernille Skipper bevidst gik ind og lavede en deal med imamen Kasem Ahmad. Hun gav ham og hans moské gratis reklame og til gengæld lovede han at gøre alt hvad han kunne for at få sine menige trosfæller til at stemme på Enhedslisten. At Pernille Skipper så samtidig vælger at sælge ud af egne principper og holdninger til fordel for a rage stemmer til sig, gør det blot endnu værre.

  Desuden synes jeg ikke, at du overhovedet lyder afvisende overfor det du kalder for en konspirationsteori, når det kommer til det Radikale Venstre. Nej, der foreligger ingen underskrevne dokumenter eller hemmelige videooptagelser. Men man kan meget hurtigt lægge to og to sammen, når man ser på det massive boost af stemmer, som partiet lige pludselig fik i hus. Og når det så endda er blevet bekræftet, at flere imamer netop har dikteret deres trosfæller at stemme på De Radikale Venstre, ja så er det ikke svært at regne ud, hvad der er foregået i kulissen.

  At højerfløjs partierne ikke blevet inviteret med til det vælgermøde, ser jeg ikke noget underligt i. Tværtimod, ville det da være underligt at invitere partier med som ønsker at undertrykke dem, udvise dem og rive deres hjem ned. Det ville ikke være i deres interesse at stemme på dem.

  Jeg synes stadig ikke, at det har noget med demokrati at gøre, når man bevidst ekskludere visse partier samtidig med, at man diktere at stemme på særligt to bestemte partier. I det mindste ved at have inviteret alle partier og dermed givet de menige medlemmer mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en dialog - også med de partier man måtte være uenige med - havde de omtalte imamer da i det mindste givet et signal om, at de var interesseret i den demokratiske proces og ikke blot havde for øje at afvikle en bestemt agenda, der kunne tilgodese dem selv og deres magtstruktur.

  På hvilken måde søger højrefløjspartierne - hvis vi ser bort fra Stram Kurs som helt ønsker at forbyde islam - at undertrykke herboende muslimer? Dem der skal udvises, er så vidt jeg ved enten udlændinge som ikke har lov til at være her/har fået afslag på asyl, og så dem der har begået kriminalitet. Det er de fleste partier da enige i.

  At man vil rive nogle ghettoer helt ned, synes jeg er fuldstændig tåbeligt. Man skal dog lige i den sammenhæng huske på, at det så ikke er ensbetydende med, at familierne dermed bliver smidt på gaden. Men at man i håbet om at fremme integrationen og gøre op med bl.a. parallelsamfund ved at flytte indvandrere ud af ghettoerne og fordele familierne rundt omkring i landet i stedet for, ser jeg kun som et positivt træk. Det var faktisk det man burde have gjort fra start af og så havde vi ikke haft samme problemer med ghettoerne, som vi har i dag.

  Endelig syntes jeg da det er en dum ide at lade andre bestemme hvad man skal stemme. I sidste ende er det dog ikke noget imamer eller andre kan diktere. Valghandlingen foregår jo i hemmelighed og imamerne må ikke gå med ind i stemmeboksen. I sidste ende er det kun vælgeren selv der ved hvad vedkommende har stemt på.

  Du kan jo affeje det ligeså meget som du har lyst til, men faktum er at imamerne og lederne fra Hizb ut Tahrir rent faktisk gør lige præcis det, som jeg har skrevet - nemlig at de diktere hvad de menige medlemmer skal gøre. Det gælder både når de diktere, at de ikke skal stemme, som hvad de skulle stemme på til det nyligt overståede valg. Dette er ikke en eller anden tilfældig teori jeg lige hiver op af hatten, men noget som har været kendt i årevis, ja i årtier faktisk, at det lige præcis er sådan tingene hænger sammen.

  Mom ikke samtlige brugere her på siden er fuldstændig klar over, hvad der foregår når man skal ned og stemme, og at der naturligvis ikke gælder særlige regler fordi, at man er muslim. Men igen, hvis de menige trosfæller er blevet indoktrineret i hvad de skal stemme på og derudover ikke tidligere har haft nogen interesse i at sætte sig ind i hvad de pågældende partier egentlig står for - fordi de igen og igen har fået at vide, at de ikke skal interessere sig for det - ja så ligger det lige til højrebenet, at man sætter sit kryds der, hvor imamen har anbefalet/dikteret det.

  Dette vil du så altid kunne afvise, da man jo ikke har videoovervågning i stemmeboksen (heldigvis) og dermed vil min påstand aldrig kunnet bevises. Men når man tager alt det ovenstående med i betragtning og samtidig ser på det antal af stemmer som særligt to partier fik i områder med mange muslimer, ja så synes jeg på ingen måde, at min påstand er usandsynlig.

  Jeg syntes ikke jeg har set nogle herinde forsvare Stram Kurs som sådan, men nogle vil gerne give os på venstrefløjen skylden for den opbakning de har fået. Deri er jeg vel ikke overraskende dybt uenig.

  Det er skam ikke kun venstrefløjens skyld, at udlændinge-politikken i alt for mange år har sejlet rundt og skabt en lang række problemer, som er blevet mere og mere tydeliggjort de sidste par år. Alle partier bærer en del af skylden og en del af ansvaret for, at vi har de problemer og udfordringer, som vi har idag.

  Men hvor man på højrefløjen de sidste cirka 10-15 års tid har været i stand til at forholde sig langt mere realistisk og seriøst til disse problematikker, kniber det desværre stadig for partier som Enhedslisten, Alternativet og De Radikale Venstre at se realiteterne i øjnene. Sidstnævnte er så teknisk set ikke et venstrefløjs-parti men opfører sig ofte som om de var det, når det kommer til at forholde sig til de problamstikker, der er på udlændinge-området herhjemme. Derfor er det på den baggrund også langt mere oplagt at pege fingre af disse partier, da de med deres laissez-faire indstilling til de problemer stadig er med til at holde disse problemer i live. 

  Der er dog også undtagelse på venstrefløjen, for jeg synes faktisk, at SF forholder sig til de problemer vi har på en måde, som jeg har respekt for. Eksempelvis skrev Pia Olsen Dyhr og Ozlem Cekic en glimrende artikel om misforstået tolerance og berøringsangst i artiklen nedenunder, og ligeledes gav Pia Olsen Dyhr også et meget ærligt interview hos Clement Kjærsgaard i 2016, hvor hun bl.a. indrømmer at Dansk Folkeparti havde ret i flere af deres forudsigelser.

  www.berlingske.dk/kommentatorer/indvandrermiljoeerne-maa-droppe-homo-tabu

  youtu.be/dhAT3uGzf6I

  At partiet overhovedet har kunne blive opstillingsberettiget, skyldes at de har snydt med vælgererklæringerne (ligesom Klaus Riskær Pedersen).

  Ah, det synes jeg nu nok er noget af en frisk omskrivning af årsagen bag, at partiet blev opstillings-parat. Med til historien her hører jo så sandelig også det faktum, at den primære årsag skal findes i forbindelse med Stram Kurs demonstration på Blågårds plads på Nørrebro og de uroligheder dér opstod herefter. Stram Kurs havde på dette tidspunkt cirka 5-6000 vælgererklæringer og havde aldrig nået målet på de 20 000 stemmer, hvis ikke de autonome og visse indvandrere var gået amok. At man så efterfølgende benytter sig af et hul i reglerne havde aldrig haft nogen betydning hvis ikke, at det andet var sket først.

  Mht. at både Paludan og Riskjær har snydt - eller rettere benyttet et hul i reglerne vil jeg kalde det -kunne dette meget nemt have været undgået, hvis man blot havde gidet at gøre noget ved det i tide. Styrelsen har jo i lang tid vist, at den mulighed var til stede, så de er sådan set selv skyld i, at dem der måtte have lyst til det kunne benytte sig af dette smuthul. Derudover kan man kun sige, at det de har gjort er umoralsk men ikke ulovligt, da der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nogen hjemmel i lovgivningen til at straffe den slags fifleri.

  Syntes også at medierne i en del år har båret brænde til bålet og med alt den opmærksomhed de har givet til Paludan og hans "demonstrationer",så er det utroligt at han ikke er blevet valgt ind. Det havde jeg faktisk forventet han ville blive.

  Jeg er så til gengæld slet ikke overrasket over, at Rasmus Paludan og Stram Kurs ikke blev valgt ind på baggrund af mediernes dækning, når man tænker på at vores mainstream-medier, politiske eksperter og etablerede politikere i samlet flok gjorde alt hvad der stod i deres magt for at vise deres foragt og i at vinkle artikler,  interviews og debatter på en måde, så man klart og tydeligt sendte et signal om, at Paludan og partiet var farlige og skadelige for vores samfund.

  Særligt Ekstra Bladet gik helt i selvsving med den ene smædekampagne efter den anden, der kun havde til hensigt at afspore en evt. debat om de bagvedliggende problematikker, der rent faktisk gemmer sig bag ved al Paludans opmærksomhedssøgende ramasjang, men som medierne helst ikke ser at vi som samfund italesætter eller diskutere.

  Jeg  er i øvrigt ikke tilhænger af,  at medierne ikke skal dække/omtale Stram Kurs. Tværtimod mener jeg, at det er deres pligt at gøre det, præcis ligesom det er deres pligt at fortælle om de positive historier omkring udlændinge, som har været i stand til at integrere sig. Sidstnævnte kan man så bestemt også argumentere for, at de heller ikke dækker på en fair måde.

  Samlet set er højrefløjen jo også gået tilbage ved dette her valg. Davenport skrev på et tidspunkt, at han var træt af indvandredebatten og syntes der var vigtigere ting at fokusere på. Det tror jeg er en holdning der er ret udbredt.

  Det synes jeg så er en sandhed med ret store modifikationer, da man ikke bare kan drage det som konklusion på højrefløjens tilbagegang. Lars Løkke Rasmussen har i særdeleshed under valgkampen markeret sig som værende mere og mere desperat, så man nærmest fik indtrykket af, at han ville sælge sin egen bedstemor for at beholde statsminister-posten og dermed fik han indirekte partiet til at fremstå utroværdigt. Mange er desuden også trætte af, at flere områder skal privatiseres osv.

  Liberal Alliances nedtur skyldtes i høj grad at Anders Samuelsen og Co. løb fra deres ultimative krav om topskatte-lettelser til fordel for at rage ministerposter til sig, hvilket i sidste ende gav en ordentlig lussing både til partiet og Samuelsen. Dansk Folkeparti mistede rigtig mange vælgere denne gang, hvilket primært skyldtes deres manglende mod til at tage ansvar og gå i regeringen og tage ministerposter på baggrund af det forrige valgs flotte resultat. Dette var rigtig mange vælgere rasende over og viste deres utilfredshed med denne gang ved bl.a. at stemme på Socialdemokratiet eller nogle af de borgerlige partier, heriblandt Nye Borgerlige. Nogle vælgere gik sågar ud og stemte på Stram Kurs. 

  Hvis man så ser på De Konservative, ja så havde de faktisk et rigtig godt valg og blev bl.a. belønnet ved at stå fast på borgerlige mærkesager. Og hvad Nye Borgerlige angår må deres valg også betragtes som en succes, da de jo kom over spærregrænsen og blev valgt ind. Selv for et parti som Stram Kurs gik det jo også rigtig godt for selv om, at de ikke kom ind. 64.000 stemmer - og altså 1,8 % af vælgerne - er faktisk ret godt gået taget i  betragtning af, at partiet først blev opstillings-parat 1 dag før valget blev udskrevet. På dette tidspunkt manglende man både at finde kandidater og få strikket et parti-program sammen, og havde desuden et meget beskedent budget at føre valgkamp for. Så alt taget i betragtning kan man - upåagtet om hvad man synes om dette parti - også kalde deres valg for en succes.

  Så summa summarum er at selvom højefløjs-partierne led et samlet nederlag, kan man ikke bare konkludere at folk generelt er trætte af udlændinge-debatten. Tværtimod vil jeg mene, at det er noget som stadig fylder meget i rigtige mange borgeres hverdag, hvad end man er etnisk dansker, muslim eller indvandrer med en helt anden baggrund/religion, og derfor heller ikke noget man bør nedprioritere eller ignorere.

  NightHawk 5-07-19 17:26

 • ★★★★1

  Vedr islam og demokrati, så er jeg 100% enig Nighthawk. ... læser lige resten ;)

  Der er intet fremmedhadsk i en sådan rationel fortælling. Jeg ser hellere Asger Aamund forklare herom end Paludan. Han henviser til Wilke opinionsundersøgelsen fra 2015. 

  www.berlingske.dk/kommentatorer/demokrati-og-islam-er-som-ild-og-vand

  Han kunne også henvise til WZB analysen fra 2013

  www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread

  Eller til Ruud Koopman, som har forsket i integration o mere end 20 år

  www.berlingske.dk/debatinterview/ruud-koopmans-har-forsket-i-integration-i-mere-end-20-aar-og-han

  Fremmedhad som motiv, er den lette udvej fra at debattere de uoverstigelige problemer vi står op imod og en demografi, som arbejder mod demokratiet sekund efter sekund.

  Bruce 5-07-19 18:33

 • ★★★★★★0

  Fremmedfrygt ville nok være et bedre ord end had?

  T. Nielsen 5-07-19 18:52

 • ★★★★2

  Fremmedfrygt ville nok være et bedre ord end had?

  Jeg tvivler stærkt på, at Nighthawk og jeg frygter "fremmed". I min verden er det et forsøg på retorisk at spekulere i vores kritik på en måde, som har til hensigt at udstille den kritik i et ufavorabelt lys.

  Frygter jeg fremmed? Jeg har kærestet en marokkansk muslim, sydkoreaner, sort new jersey'aner og hjulpet en ung dansk arabisk knægt fra social kontrol og udnyttet ressourcer indenfor miljøet som mentorer.

  Nej, der er tale om frygt for den politiske del af ideologien islam, som uomtvisteligt hviler på dogmer, som modarbejder integration, friheder og demokratiske rettigheder og promoverer social kontrol, kønsdiskrimination- og seggregering, homofobi og jødehad.

  Man kan kun spørge sig selv, hvad der er hændt med venstrefløjens idealer i den afdeling, siden man for 50 år siden indtog samme moralske ståsted, mens man i dag omfavner, hvad der dengang vel svarede til den sorte kirke ... gange 100.

  Bruce 5-07-19 19:10

 • ★★★★0

  Jeg er så til gengæld slet ikke overrasket over, at Rasmus Paludan og Stram Kurs ikke blev valgt ind på baggrund af mediernes dækning

  Jeg var meget sikker på, at han ville komme ind. Jeg havde dog ikke taget nok højde for x-faktoren - at RD var en uprøvet blad, og at alt i princippet kunne ske.

  Jeg synes egentlig, at medierne behandlede ham fint, og tror, at det var hans egen skyld, at han ikke nåede over spærregrænsen. Der skete flere ting under valgkampen (x-faktoren), som jeg tror, var med til at skubbe dem væk, der ellers havde tilkendegivet, at de ville stemme på ham.

  Bl.a. RD's angreb i partilederdebatterne på politiet, der har passet på ham. Også historien om hans "4-0 til Palle, han skød dem alle", som han tidligere havde postet på FB (men efterfølgende nægtet) - eller omtalen af politiet som "HIPO-svin".

  Jeg tro, at mange af dem, der ville stemme på ham, sætter stor pris på politiet - og ikke mindst, at de bruger værdifuld tid på at beskytte RD. Jeg tror, de er blevet tændt af.

  RD har da også fuldstændig ændret retorik på det seneste, hvor det ifølge ham nu ikke er politiet, den er gal med, men ledelsen og politikerne, der ikke uddanner flere politifolk...

  chandler75 5-07-19 20:01

 • ★★★★★★0

  Jeg spekulerer ikke. Det overlader jeg til andre;)

  T. Nielsen 5-07-19 20:22

 • ★★★★★1

  Fremmedfrygt ville nok være et bedre ord end had?

  Jeg håber sandelig ikke, at det du skriver her er rettet mod mine indlæg eller noget af det Bruce har skrevet, for det har absolut intet med fremmedhad eller fremmedfrygt at gøre. Og andet har jeg ikke at sige til det, da jeg mener jeg allerede klart og tydeligt har redegjort for, hvad min kritik går ud på og hvem den specifikt er rettet imod.

  Og ellers har jeg det meget simple princip, at alle uanset hudfarve, nationalitet og religion der måtte komme hertil og kan indordne sig under den måde vi lever på  - med alt hvad det indebærer og uden at stille krav om at os der bor her i forvejen skal ændre vores samfunds værdier,  kultur og  traditioner - er hjertelig velkomne til at bo her. 

  NightHawk 5-07-19 20:54

 • ★★★★★1

  Jeg var meget sikker på, at han ville komme ind. Jeg havde dog ikke taget nok højde for x-faktoren - at RD var en uprøvet blad, og at alt i princippet kunne ske.

  Jeg synes egentlig, at medierne behandlede ham fint, og tror, at det var hans egen skyld, at han ikke nåede over spærregrænsen. Der skete flere ting under valgkampen (x-faktoren), som jeg tror, var med til at skubbe dem væk, der ellers havde tilkendegivet, at de ville stemme på ham.

  Bl.a. RD's angreb i partilederdebatterne på politiet, der har passet på ham. Også historien om hans "4-0 til Palle, han skød dem alle", som han tidligere havde postet på FB (men efterfølgende nægtet) - eller omtalen af politiet som "HIPO-svin".

  Jeg tro, at mange af dem, der ville stemme på ham, sætter stor pris på politiet - og ikke mindst, at de bruger værdifuld tid på at beskytte RD. Jeg tror, de er blevet tændt af.

  RD har da også fuldstændig ændret retorik på det seneste, hvor det ifølge ham nu ikke er politiet, den er gal med, men ledelsen og politikerne, der ikke uddanner flere politifolk...

  Jeg er ikke enig i at medierne generelt behandlede ham som de gjorde med de andre politikere. Jeg synes det var meget tydeligt, at der herskede en stor foragt for ham fra alle sider og at man generelt gjorde meget lidt for at skjule det. Og en journalist skulle jo helst være neutral og objektiv, hvilket hverken DR eller TV2's journalister var i mine øjne.

  Men derudover er jeg faktisk enig med dig i, at Paludan også selv var skyld i, at det gik som det gik. Og det er jo en ud af mange bizarre ting ved ham det med, at man aldrig rigtig ved,hvor man har ham fordi, at han kører sådan et underlig spil, hvor han konstant bevæger sig rundt i gråzoner af ramme alvor og kulsort humor. Det kan jeg sagtens forstå at mange finder forvirrende og står af på. Og det samme om de forskellige sager der har været omtalt, hvor han også har sagt og gjort ting, der er temmelig fucked up. 

  Paludan er på mange måder Stram Kurs styrke, men er på mindst ligeså mange andre måder partiets kryptonit. 

  NightHawk 5-07-19 21:05

 • ★★★★★0

  Jeg tvivler stærkt på, at Nighthawk og jeg frygter "fremmed". I min verden er det et forsøg på retorisk at spekulere i vores kritik på en måde, som har til hensigt at udstille den kritik i et ufavorabelt lys.

  Frygter jeg fremmed? Jeg har kærestet en marokkansk muslim, sydkoreaner, sort new jersey'aner og hjulpet en ung dansk arabisk knægt fra social kontrol og udnyttet ressourcer indenfor miljøet som mentorer.

  Nej, der er tale om frygt for den politiske del af ideologien islam, som uomtvisteligt hviler på dogmer, som modarbejder integration, friheder og demokratiske rettigheder og promoverer social kontrol, kønsdiskrimination- og seggregering, homofobi og jødehad.

  Man kan kun spørge sig selv, hvad der er hændt med venstrefløjens idealer i den afdeling, siden man for 50 år siden indtog samme moralske ståsted, mens man i dag omfavner, hvad der dengang vel svarede til den sorte kirke ... gange 100.

  Rigtig godt skrevet. Jeg er helt enig. 

  NightHawk 5-07-19 21:10

 • ★★★★★★1

  Bare den tid, hvor der var to køn og verden ikke troede, at man blev til stordrage i Ku Klux Klan af at læse Onkel Toms Hytte :)

  Den tid ligger nok længere tilbage end du tror: artikel om transkønnet historie fra Wiki - så det ser ud til, at ikke-binær kønsopfattelse er en del af det at være menneske. Peter Lund Madsen beskriver i Frihedens Pris, hvordan menneskets store og højt funktionelle hjerne har givet menensker en enorm stor frihed, men den frihed indebærer også en del sygdomme i form af depression, spiseforstyrrelser, skizofreni, psykopati osv. - han skriver ikke om ikke-binær kønsopfattelse, men jeg finder det ret sandsynligt at sådanne opfattelser, hvor der er mismatch mellem biologi og kønsopfattelse også er en del af frihedens pris. Grunden til jeg nævner Frihedens Pris er, at jeg ikke har hørt om transkønnethed hos andre dyr end mennesker.

  Det her er også et interessant artikel, som jeg citerer her: "But just because two people have, say, XY, does not mean that these chromosomes are genetically identical.  The genes they carry can, and do, vary: so their actions vary. This means that "binarisation" becomes inadequate."

  Samfundet er bygget op om en binær kønsopfattelse, men det betyder ikke, at menneskets biologi er sådan.

  Guldager 8-07-19 21:55

 • ★★★3

  Jeg synes ikke, at det har noget som helst med en konspirationsteori at gøre, når Nima Zamani netop har nævnt et konkret eksempel i den artikel, som jeg tidligere linkede til, hvor Pernille Skipper bevidst gik ind og lavede en deal med imamen Kasem Ahmad. Hun gav ham og hans moské gratis reklame og til gengæld lovede han at gøre alt hvad han kunne for at få sine menige trosfæller til at stemme på Enhedslisten. At Pernille Skipper så samtidig vælger at sælge ud af egne principper og holdninger til fordel for a rage stemmer til sig, gør det blot endnu værre.

  Jeg blev så nød til at gå tre sidder tilbage for at finde ud af hvad kilde det var du mente:
  ekstrabladet.dk/opinionen/nimazamani/pernille-skippers-hykleri-lod-sig-rose-af-sharia-imam/7681135

  Det er ikke en artikel, men en kronik. Nima Zamani er ikke journalist.
  Hele den historie bygger på et billede hvor Pernille Skipper står sammen med Kasem Ahmad. Det kommer måske bag på dig, men det er ganske udbredt at mange gerne vil have taget selfies og fællesbilleder med kendte politikere. Det sker vel ved alle valgarrangementer og det betyder ikke at hun på det tidspunkt er klar over hvem han er og hvad hans holdninger går ud på.

  Jeg ser absolut intet i den kronik der giver anledning til de grove beskyldninger om en "deal".
  Da der intet er til underbygge disse påstande, så vil jeg mene at det er en konspirationsteori.

  Desuden synes jeg ikke, at du overhovedet lyder afvisende overfor det du kalder for en konspirationsteori, når det kommer til det Radikale Venstre. Nej, der foreligger ingen underskrevne dokumenter eller hemmelige videooptagelser. Men man kan meget hurtigt lægge to og to sammen, når man ser på det massive boost af stemmer, som partiet lige pludselig fik i hus. Og når det så endda er blevet bekræftet, at flere imamer netop har dikteret deres trosfæller at stemme på De Radikale Venstre, ja så er det ikke svært at regne ud, hvad der er foregået i kulissen.

  Igen en konspirationsteori, da der intet er til at underbygge det. Måske de blot syntes at De Radikale repræsentere deres interesser bedst.
  Som tidligere påpeget, så kan disse Imamer ikke diktere hvem andre skal stemme på. De kan kun anbefale ligesom alle andre.

  Aranyhajú Nyárszépe 9-07-19 11:55

 • ★★★★★2

  Jeg blev så nød til at gå tre sidder tilbage for at finde ud af hvad kilde det var du mente:
  ekstrabladet.dk/opinionen/nimazamani/pernille-skippers-hykleri-lod-sig-rose-af-sharia-imam/7681135

  Ja, altså nu er det jo ikke ligefrem min skyld, at du valgte at springe let og elegant hen over kronikken, da jeg linkede til den i første omgang, hvor du jo i øvrigt kommenterede på flere andre ting i selv samme indlæg.

  Det er ikke en artikel, men en kronik. Nima Zamani er ikke journalist.

  Jeg fik såmænd blot skrevet forkert og andet var der ikke i det. Jeg ved godt, at Nima Zamani ikke er uddannet journalist og har heller ikke påstået dette. Tværtimod skrev jeg, at han var vært på Radio24/7 og derudover står der i starten af kronikken, at han ud over at være radiovært også er jurist. 

  hele den historie bygger på et billede hvor Pernille Skipper står sammen med Kasem Ahmad. Det kommer måske bag på dig, men det er ganske udbredt at mange gerne vil have taget selfies og fællesbilleder med kendte politikere. Det sker vel ved alle valgarrangementer og det betyder ikke at hun på det tidspunkt er klar over hvem han er og hvad hans holdninger går ud på.

  Jeg ser absolut intet i den kronik der giver anledning til de grove beskyldninger om en "deal".
  Da der intet er til underbygge disse påstande, så vil jeg mene at det er en konspirationsteori.

  Nu er det tilfældigvis sådan, at billedet hvor Pernille Skipper og Kasem Ahmad står ved siden af hinanden ikke stammer fra et tilfældigt valgarrangement, hvor han pludselig dukkede op og ville have en selfie. Nej, det pågældende billede stammer fra en anti-Israel og pro-palæstinensisk konference, der blev afholdt i Brøndby-hallen 27 april i år, hvor bl.a. Pernille Skipper var inviteret til at holde en tale. Dette var altså et arrangement, som Pernille Skipper kendte til i forvejen, ligesom hun utvivlsomt også måtte vide, hvem der af kendte og profilerede debattører deltog i selv samme konference.

  Desuden er Kasem Ahmad på ingen måde ukendt for folk, der arbejder med politik og i medierne. Kasem Ahmad har ud over at gøre sig uheldigt bemærket i medierne af flere omgange med kontroversielle udtalelser også været en af bagmændene fra Islamisk trossamfund som rejste rundt i Mellemøsten i forbindelse med Muhammed-krisen, hvor han med løgnehistorier og falske billeder piskede en stemning op, så Danmark kunne blive lagt for had.

  Kort sagt, alle der har med politik at gøre ved udmærket godt hvem han er og hvad han står for, og det har Pernille Skipper naturligvis også gjort. At påstå andet er helt ude i hampen.

  Hun dukker dermed op til denne konference og viser sin apati mod Israel ved bl.a. at tage billeder med  en type som Kasem Ahmad, der så til gengæld anbefaler sine trosfæller til at stemme på Pernille Skipper og Enhedslisten. Og samtidig vælger Pernille Skipper så at kigge den anden vej i forhold til at tage stilling til Kasem Ahmads modbydelige udtalelser og holdninger generelt. Det er hvad jeg vil kalde at lave en kynisk deal også selv om, at det er en deal der har foregået i det usagte og mellem linjerne.

  Igen en konspirationsteori, da der intet er til at underbygge det. Måske de blot syntes at De Radikale repræsentere deres interesser bedst.

  Som tidligere påpeget, så kan disse Imamer ikke diktere hvem andre skal stemme på. De kan kun anbefale ligesom alle andre.

  Er det alligevel ikke tankevækkende, at de selv samme imamer og ledere fra Hitz ut Tahrir der tidligere og i årevis "anbefalede" de menige medlemmer til ikke at stemme - hvilket de så lod være med -  lige pludselig har mistet deres magt og indflydelse i at anbefale/diktere, hvad de menige medlemmer skal gøre nu, hvor de vil have dem til at stemme. Lige pludselig er der nemlig slet ingen af de menige medlemmer der lytter til deres ledere...Come on altså!

  Og hvorfra ved du i øvrigt, at imamerne ikke kan diktere, hvad de menige medlemmer skal gøre. Har du måske noget dokumentation på den påstand?  

  NightHawk 9-07-19 17:34

 • ★★★★0

  Jeg har fundet denne artikel i et svensk magasin for jurister vedr. den nye samtykkelovgivning, som viser, at mange bliver dømt på et juridisk langt svagere grundlag for voldtægter end for - i en juridisk sammenhæng - sammenlignelige forbrydelser.

  https://www.dagensjuridik.se/debatt/risken-att-oskyldiga-falls-i-valdtaktsmal-inte-forsumbar/

  Man har empirisk gået ind og undersøgt, hvilket bevismateriale, som skal foreligge for at blive dømt for voldtægt iht. den nye samtykkelovgivning og så ulovlige trusler (svensk: "olaga hot"), da der her er tale om, at bevisførelsen er sammenlignelig.

  Resultatet er rædselvækkende, set fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv.

  Bevisførelse, som førte til en fældende dom i 18% af sager om ulovlige trusler mål, førte til 90% ifht. den nye samtykkelovgivning.

  SELVOM bevismaterialet var sammenligneligt.

  Det vi hidtil har forstået ved retssikkerhed - at være uskyldig til andet er bevist - er altså mere eller mindre IKKE EKSISTERENDE i sager om voldtægter i Sverige, hvor man nu må konstatere, at der eksisterer omvendt bevisførelse, hvilket også pointeres, da voldsomt mange voldtægtsanmeldelser har været grundløse, hvilket man måske kunne foranledes til at tro, kunne have noget at gøre med, at mange kvinder pludselig ser en mulighed for at melde mænd for voldtægt, hvor der nok mere har været tale om et dårligt knald, hævn eller fortrydelse.

  "WE BELIEVE ALL VICTIMS", som man ofte hører #metoo segmentet råbe, men åbenbart ret ligeglade med de, som ender med at blive ofre og dømt, trods manglende beviser. 

  Selve undersøgelsen kan ses her:

  "Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?"

  https://svjt.se/svjt/2018/327

  Bruce12-07-19 14:05

 • ★★★★★★0

  Fik lige en langt ude tanke, da jeg læste om Trumps besøg og interessen for Grønland:

  Hvad nu hvis han tilbyder Grønland at blive en del af USA? Må de så selv bestemme om de vil det, eller har vi stadig magt over Grønland?

  davenport 1-08-19 11:17

 • ★★★★★★0

  Det ser ud til at stå på Statsministeriets hjemmeside: www.stm.dk/_a_2566.html

  Grønlands adgang til selvstændighed 
  Selvstyreloven indeholder en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed. Bestemmelsen indebærer, at hvis det grønlandske folk træffer beslutning om selvstændighed, indledes der forhandlinger mellem regeringen og landstyret om gennemførelse af selvstændighed for Grønland. En aftale mellem regeringen og landsstyret om gennemførelse af selvstændighed for Grønland skal indgås med samtykke fra Landstinget og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget, jf. grundlovens § 19. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.

  Ovenstående gælder sikkert også, hvis de vil blive en del af et andet land. Når det er sagt, kan jeg ikke forestille mig at Grønland, eller nogle af de andre tidligere kolonier, har en interesse i andet end at blive mere selvstændige.

  Zero Cool 1-08-19 11:26

 • ★★★0

  Det ser ud til at stå på Statsministeriets hjemmeside: www.stm.dk/_a_2566.html

  Grønlands adgang til selvstændighed 
  Selvstyreloven indeholder en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed. Bestemmelsen indebærer, at hvis det grønlandske folk træffer beslutning om selvstændighed, indledes der forhandlinger mellem regeringen og landstyret om gennemførelse af selvstændighed for Grønland. En aftale mellem regeringen og landsstyret om gennemførelse af selvstændighed for Grønland skal indgås med samtykke fra Landstinget og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget, jf. grundlovens § 19. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.

  Ovenstående gælder sikkert også, hvis de vil blive en del af et andet land. Når det er sagt, kan jeg ikke forestille mig at Grønland, eller nogle af de andre tidligere kolonier, har en interesse i andet end at blive mere selvstændige.

  Det kan jeg ikke forestille mig. Vil jo mene at der stor forskel på selvstændighed og det at tilslutte sig en fremmed magt. Det sidste må vel næsten være at betegne som landsforræderi.

  Aranyhajú Nyárszépe 1-08-19 12:10

 • ★★★★★★2

  Det kan jeg ikke forestille mig. Vil jo mene at der stor forskel på selvstændighed og det at tilslutte sig en fremmed magt. Det sidste må vel næsten være at betegne som landsforræderi.

  Hvad skulle alternativet til forhandlinger mellem Grønland og Danmark, en folkeafstemning og et samtykke fra det danske folketing være? En væbnet revolution?

  Og det kan vel dårligt betegnes som landsforræderi, når Grønland i de fleste henseender er et selvstændigt land, som bare er en del af rigsfællesskabet. De er jo heller ikke medlem af EU, selvom Danmark er det.

  Zero Cool 1-08-19 12:32

 • ★★★0

  Jeg tror nu næppe der er den store risiko for at Grønland "skifter hold". Når man ser på hvordan USA behandler fx. Puerto Rico eller Jomfruøerne, så gætter jeg på at Danmark alligevel er at foretrække.

  Jeg synes altid det er lidt trist at høre om selvstændighedsdebatten i Grønland. Jeg har altid tænkt på Grønland som en del af Danmark, og ærgrer mig over at vi har svigtet en del af den danske befolkning i en sådan grad at de langt hen ad vejen hellere vil være fri :(

  gi-jones 1-08-19 15:01

 • ★★★★★★0

  Det den hvide mand (send ham hjem). Han vil stjæle dit land (send ham hjem)......

  Modtager Grønland egentlig ikke en stor portion statsstøtte?

  T. Nielsen 1-08-19 15:08

 • ★★★★0

  Modtager Grønland egentlig ikke en stor portion statsstøtte?

  Jo, over 4 mia. kroner om året - det der kaldes bloktilskud.

  chandler75 1-08-19 15:19

 • ★★★★★★0

  Jeg synes altid det er lidt trist at høre om selvstændighedsdebatten i Grønland. Jeg har altid tænkt på Grønland som en del af Danmark, og ærgrer mig over at vi har svigtet en del af den danske befolkning i en sådan grad at de langt hen ad vejen hellere vil være fri :(

  Enig, men måden Danmark opførte sig på i fortiden, i forhold til de tidligere kolonier, var ikke ligefrem festligt, så det er ikke så underligt, at mange stadig bærer nag.

  Sandt at sige, ved jeg ikke engang om vi stadig er så "gode" som vi selv tror at vi er, på præcis dette område og det er jo på sin vis lidt fjollet. Fordi jeg tror at danskere har et indtryk af, at alle de andre kolonistater i Europa var de fæle bussemænd og lidt stadig er det, men der er måske stadig områder, hvor vi lidt er nogle assholes.

  Zero Cool 1-08-19 15:21

 • ★★★0

  Sandt at sige, ved jeg ikke engang om vi stadig er så "gode" som vi selv tror at vi er, på præcis dette område og det er jo på sin vis lidt fjollet. Fordi jeg tror at danskere har et indtryk af, at alle de andre kolonistater i Europa var de fæle bussemænd og lidt stadig er det, men der er måske stadig områder, hvor vi lidt er nogle assholes.

  Enig. Jeg synes bare det er trist at der ikke gøres noget ved det. Hvis vold/incest/misbrug/arbejdsløshed i Tønder, ramte de niveauer som man ser nogle steder i Grønland er jeg ret overbevist om at vi ville se en helt anden slags handling. Er godt klar over at det ikke er nemme ting at fixe, men jeg tror Grønlænderne ville føle sig noget mere som danskere, hvis de blev prioriteret på samme måde som vi andre.

  gi-jones 1-08-19 15:46

 • ★★★★★★0

  Enig. Jeg synes bare det er trist at der ikke gøres noget ved det. Hvis vold/incest/misbrug/arbejdsløshed i Tønder, ramte de niveauer som man ser nogle steder i Grønland er jeg ret overbevist om at vi ville se en helt anden slags handling. Er godt klar over at det ikke er nemme ting at fixe, men jeg tror Grønlænderne ville føle sig noget mere som danskere, hvis de blev prioriteret på samme måde som vi andre.

  Sandt, jeg er dog ikke helt klar på hvor præcis ansvaret ligger, altså om det er hjemmestyret eller i Danmark.

  Zero Cool 1-08-19 15:50

 • ★★★★★★0

  Jo, over 4 mia. kroner om året - det der kaldes bloktilskud.

  Det er også rigtigt ja.

  T. Nielsen 1-08-19 16:06

 • ★★★0

  Hvad skulle alternativet til forhandlinger mellem Grønland og Danmark, en folkeafstemning og et samtykke fra det danske folketing være? En væbnet revolution?

  Og det kan vel dårligt betegnes som landsforræderi, når Grønland i de fleste henseender er et selvstændigt land, som bare er en del af rigsfællesskabet. De er jo heller ikke medlem af EU, selvom Danmark er det.

  Ja, bestemt. Det er da en klassisk årsag til krig.
  Husk Vietnamkrigen og se hvad der er sket i Ukraine.

  Russerne er jo også interesseret i området. Hvis vi nu forstillede os at grønlænderne ville tilslutte sig Rusland, tror du så også bare Danmark. eller for den sags skyld USA, blot stillesiddende ville acceptere dette? Det tvivler jeg på. 

  Det er selvfølgelig rent hypotetisk.
  Vi har et tæt forhold til amerikanerne og vi har også allerede lejet noget af landet ud til deres base i Thule.
  Netop på grund af tvangsforlytninger og forurening, så er jeg heller ikke sikker på amerikanerne er så populære i grønland.

  Aranyhajú Nyárszépe 1-08-19 17:36

Gå til forum-oversigtLog ind for at deltage i diskussionen